DPS Radnice 11 BJ

Název stavby:           „Rekonstrukce č.p. 70 Radnice na DPS s 11 BJ“ 
Investor:                      Město Radnice, Nám.K.Šternberka 363, 338 28 Radnice        
Zastoupený                 p. Josefem Melichem, starostou města
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2003
Doba výstavby:           2004 – 2006
Cena stavby:               11,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 8,8 mil. Kč

 

DPS Šťáhlavice, 15 BJ

Pohled z ulice
Název stavby:              „Stavební úpravy a přístavba bývalé školy čp. 61 pro chráněné bydlení 14 BJ v k.ú. Šťáhlavice,
Investor:                     Obec Šťáhlavy, okres Plzeň – město
Zastoupený Ing. Václavem Štětinou, starostou obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, spolupráce Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2007
Doba výstavby:          09/2009 – 06/2011
Cena stavby:               14,2 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 8,4 mil. Kč, dotace SFŽP na TČ 0,618 mil. Kč

DPS Bohy, 16 BJ

DPS Bohy celkový pohled

Název stavby:              „DPS Bohy, 16 BJ, okr. Plzeň – sever“
Investor:                       Obec Bohy, 331 41 Kralovice
                                        Zastoupený p. Ing. Antonínem Levým, starostou obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:             BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2001 – 2002
Doba výstavby:            02/2003 – 07/2006
Cena stavby:                 16 mil. Kč (celk. náklady stavby),
                                       dotace MMR 13,2 mil. Kč, dotace SFŽP na TČ 0,8 mil. Kč

DPS Tmáň, 36 BJ

dps_tman_01

Název stavby:              „Novostavba 36 BJ DPS Tmaň
Investor:                       Obec Tmaň, Sídliště 50, 267 21 Tmaň
                                        Zastoupený starostou p. Antonínem Plátěnkou
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2002
Doba výstavby:           09/2003 – 09/2004
Cena stavby:                27,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 25,2 mil. Kč

S-rank