Sanace soklu BD Plzeň, Slovany

PC300002w  PC300001w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokl objektu ve Farského ulici v Plzni není izolován proti zemní vlhkosti a je trvale namáhán jak zemní vlhkostí, tak odstřikující vodou z chodníku. Při obnově  uliční fasády byla na sokl objektu použita sanační omítka ThermoSAN v tl. cca 3 cm. Omítka byla aplikována v listopadu 2015, kdy bylo velmi dobré počasí. Na jaře 2016 bude sokl povrchově upraven tenkou vrstvou omítky ThermoSUN a opatřen silikátovým nátěrem. Pískovcové ostění bylo oživeno pemrlicí a bude opatřeno hydrofobním nátěrem. Na soklu se neobjevují žádné mapy, omítka výborně odvádí vlhkost ze zdiva a současně dobře tepelně izoluje. Při návštěvě naší firmy si můžete sokl prohlédnout. Po dokončení přidáme další foto.

S-rank