MŠ Hostouň – rekonstrukce interiéru

Název stavby:     Rekonstrukce MŠ Hostouň
Investor:              Město Hostouň
Zastoupený:        p. Ing. Miroslavem Rauchem, starostou
Projekt:             BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2015
Autor návrhu:      Helena Švecová
Technický dozor: Miroslav Jaroš
Doba výstavby:     07/2015 – 09/2015
Cena stavby:         4,0 mil. Kč (celkové náklady stavby),
Dotace:                  0,6 mil. Kč – Havarijní fond PK

MŠ Chrást – úprava projektu, interiér

 

 

 

 

 

 

Název stavby:          Rekonstrukce, modernizace a rozšíření kapacity MŠ Chrást
Investor:                  Obec Chrást, tř. Čs.odboje 133, 330 03 Chrást
Zastoupený:             p. Ladislavem Bohuslavem, starostou obce
Úprava projektu:       BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2010
Projekt interiéru        BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2010
Autoři návrhu:           Helena Švecová, Miroslav Jaroš
Doba výstavby:         02/2009 – 09/2009
Cena stavby:           25 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace ROP NUTS II Jihozápad  22,8 mil. Kč

ZŠ Chrást – rekonstrukce

skola_chrast_ns

Název stavby:             ZŠ Chrást –rekonstrukce ve 3 etapách
Investor:                     Obec Chrást, tř. Čs.odboje 133, 330 03 Chrást
Zastoupený p. ing.Janem Mastným a Ladislavem Bohuslavem, starosty obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:          BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2006
Doba výstavby:          2005, 2006, 2007
Cena stavby:              22 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace z MF ČR 3×5 mil. Kč

Masarykova ZŠ Kdyně – pavilón 2

Vstup do školy

 

 

 

 

 

Název stavby:            „Masarykova ZŠ Kdyně – pavilon 2“
Investor:                    Město Kdyně, Náměstí čp.1, 345 01 Kdyně
Zastoupený               p. Janem Löfelmannem, starostou města
Autor návrhu stavby:  Bc. Filip Kastl, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:          BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2008
Doba výstavby:         06/2009 – 08/2010
Cena stavby:            34 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace z MF ČR 14 mil. Kč

S-rank