Radnice, Vestavba 3 BJ v čp. 132

Název stavby:  Vestavba 3 BJ Radnice čp. 132
Investor:           Město Radnice
Zastoupený: p. Josefem Melichem a RNDr. Josefem Paškem, starosty
Projekt stavby: BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2004
Autor návrhu:    Miroslav Jaroš
Zhotovitel stavby: Stavas s.r.o., K Cihelnám 940/23, 326 00 Plzeň
Doba výstavby:  2006 – 2007
Cena stavby:      5,8 mil. Kč
Dotace:             1,65 mil. Kč MMR ČR

Statek Sirá, 13 BJ

Název stavby:       „Statek Sirá čp. 14, Centrum zdravého bydlení a sociální péče“
Investor:                Obec Sirá, 338 08 Zbiroh
Zastoupený           p. Jaroslavem Tupcem, starostou obce
Autor návrhu stavby:   Helena Švecová, spolupráce Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2000-2003
Doba výstavby:           2004 – 2006
Cena stavby:               14,0 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR ČR 7,15 mil. Kč na 13 BJ, dotace z PSOV PK cca 0,75 mil. Kč na sociální péči a ze SFŽP na TČ 0,8 mil. Kč

Němčovice – 3 BJ, OÚ a hasičský dům

Název stavby:              „Rekonstrukce bývalé školy Němčovice – Vestavba 3 BJ v č.p.37 a přístavba obecního úřadu a novostavba hasičského domu“
Investor:                       Obec Němčovice, 338 24 Břasy
                                        Zastoupený p. Karlem Ferschmannem, starostou obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš,
Projekt stavby:             BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2003
Doba výstavby:            08/2004 – 09/2009
Cena stavby:                BJ: 5,0 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR ČR 1,65 mil. Kč na 3 BJ, dotace z Interegu III na TČ 0,8 mil. Kč, Hasičský dům 6,7 mil. Kč z toho dotace EU program PRV 5,8 mil. Kč

 

Hradešice čp. 81 – vestavba 6 BJ

Název stavby:            Hradešice – vestavba 6 BJ v čp. 81
Investor:                    Obec Hradešice
Zastoupený:               p. Františkem Balíčkem, starostou
Autor návrhu stavby:   Helena Švecová, Miroslav Jaroš
Projekt stavby:           BRM spol. s r.o. Plzeň, 2004
Doba výstavby:           2005 – 2006
Cena stavby:          6,8 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR               3,3 mil. Kč

S-rank