Němčovice – 3 BJ, OÚ a hasičský dům

Název stavby:              „Rekonstrukce bývalé školy Němčovice – Vestavba 3 BJ v č.p.37 a přístavba obecního úřadu a novostavba hasičského domu“
Investor:                       Obec Němčovice, 338 24 Břasy
                                        Zastoupený p. Karlem Ferschmannem, starostou obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš,
Projekt stavby:             BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2003
Doba výstavby:            08/2004 – 09/2009
Cena stavby:                BJ: 5,0 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR ČR 1,65 mil. Kč na 3 BJ, dotace z Interegu III na TČ 0,8 mil. Kč, Hasičský dům 6,7 mil. Kč z toho dotace EU program PRV 5,8 mil. Kč

 

Popis stavby:
V roce 2004 obec Němčovice odkoupila do svého vlastnictví bývalou školu se 4 BJ. Současně si nechala od naší kanceláře zpracovat studii na vestavbu 2 BJ do podkroví a přístavbu obecního úřadu – viz https://www.nemcovice.cz/content/view/full/950/. Následně byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a podána žádost o dotaci na 2 BJ na MMR. Po zahájení stavby přišel nápad, jak do podkroví objektu vtěsnat ještě 3.BJ o velikosti garsoniéry. Proto následovala úprava projektu a následná žádost o dotaci MMR na třetí byt.

Vzhledem k dožilým dřevěným konstrukcím krovu a stropu posledního podlaží, byla provedena nová nosná konstrukce stropu z dřevěných sponkovaných nosníků a nová tesařská konstrukce krovu. Původní tvar sedlové střechy byl zčásti ponechán, ve štítech byla navržena polovalba pro optické snížení výšky štítu. Pro prostorové uspořádání bytů bylo potřeba v krovu vytvořit vhodné tvary vikýřů. Tak na východní straně vznikl vikýř mansardový, na západní straně dva vikýře valbové. Současně s řešením krovu hlavního objektu byl tvar zastřešení přístavby kanceláře OÚ v 1.NP. Krytina byla navržena samozřejmě pálená cihlově červená.

Do podkroví se provedlo nové žb schodiště místo dřevěného. Před vstupy do bytů je prostorná chodba s malou odpočívkou k zábradlí schodiště pod šikmou střechou. Ve stávajících bytech byla provedena výměna oken. Objekt byl celý zateplen fasádním polystyrénem tl.100 mm s členěním fasády pomocí hladkých lesén a kordónových říms.

V těsném sousedství byla realizována novostavba malého multifunkčního objektu hasičského domu, kde v 1.NP je zázemí hasičů – garáž, dílna, hygienické zázemí a ve 2.NP je malý sál pro různé aktivity s malou kuchyňkou. V tomto sále se schůzuje, cvičí, hraje stolní tenis, konají se burzy apod. K sálu je přistavěn sklad obecního úřadu na drobnou mechanizaci sloužící pro údržbu v obci. Původní ocelové sklady na uhlí a ocelové garáže byly nahrazeny stylovým dřevěným přístřeškem pro parkování vozidel nájemníků.

Vhodným návrhem přístavby kanceláře OÚ a snížením štítu polovalbou v krovu došlo k významnému optickému snížení výšky jižní fasády. Nádvoří bylo zpevněno žulovými kostkami, na zahrádce byla postavena pergola. Mezi objekty školy a hasičským domem je navrženo pro vyrovnání terénu široké schodiště sloužící zároveň jako hlediště pro produkci, kdy pod schodištěm je zřízeno kryté podium.

Vzhledem k tomu, že ze zdrojů energie byla k dispozici pouze ta elektrická, tak jediné ekonomické vytápění bylo možno realizovat pomocí tepelného čerpadla, které je umístěno v suterénu přístavby, který byl propojen se stávajícím sklepem školy. Teplo je získáváno ze 3 suchých vrtů hl.90 m.

S-rank