Lidé ve firmě

Ing. Miroslav Jaroš, jednatel společnosti, projektant, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Absolvent Střední průmyslové školy stavební v Plzni (1977-1981) a ČVUT Praha, fakulty stavební, obor pozemní stavby (1981-1986). Nastoupil do projekčního střediska OSP Rokycany, kde působil do 30.9.1991. Poté cca 1 rok OSVČ. V roce 1992 zakládá firmu Inzula s.r.o. Rokycany, která spravuje bytový fond obcí na Rokycansku. Po vynuceném odchodu z fy Inzula v roce 1995 zakládá v Plzni firmu BRM s.r.o. a s kolegy vytváří inženýrsko projekční kancelář.
Věnuje se návrhům staveb, technickým dozorů, žádostem o dotace, pomáhá navrhovat obcím rozvojové strategie a úpravy územního plánu. V letech 2000-2012 byl zastupitelem Plzeňského kraje, v letech  2004-2008 byl radním Plzeňského kraje pro oblast dopravy a podílel se mj. na zpracování Koncepce dopravy PK a stojí za stavbou nejlacinější krajské silnice v ČR (Oselce – Chanovice). Za jeho období byly téměř zvojnásobeny investice do krajských silnic (z 340 mil. Kč na 650 mil. Kč).
Celý svůj profesní život se věnuje projektům obnovy venkova, zejména v Plzeňském kraji.
Od založení je členem správní rady MAS Světovina o.p.s., kterou v roce 2006 spoluzakládal a v letech 2008-2010 byl předsedou správní rady.
Je členem komise Plzeňského kraje pro pro obnovu venkova a členem dozorčí rady organizátora veřejné dopravy společnosti POVED s.r.o.

Bc. Petr Kratochvíl, projektant
Absolvent Střední průmyslové školy v Plzni (1988-1992) a bakalářského oboru Technická ekologie na ZČU v Plzni, fakulta elektrotechnická (1992-1995). Ve firmě pracuje od ukončení studia. Věnuje se problematice životního prostředí, rekultivacím skládek, provozním řádům, projektům sběrných dvorů odpadů, kompostárnám, programům odpadového hospodářství apod.

Helena Švecová, projektantka
Absolventka Střední průmyslové školy stavební v Plzni (1982-1986). Do firmy nastoupila v polovině roku 2000. Je autorkou nebo spoluautorkou celé řady staveb fy od studie až po realizační dokumentaci včetně návrhu interiérů.

RNDr. Josef Pašek, bývalý společník a jednatel společnosti, činnost ve společnosti ukončil 25.5.2017.
Geolog, který se po roce 1990 specializoval na odpadové hospodářství. Přednáší na ZČU v Plzni, fakulta elektrotechnická, obor odpadové hospodářství. V letech 2006 – 2010 vykonával starostu v městě Radnice. V současné době se věnuje svému celoživotnímu koníčku – ochraně přírody v Ekocentru v radnické synagoze, kterou společně se svým společníkem a za pomoci dalších členů ZO ČSOP v Radnicích obnovily z  ruiny do původní krásy.
Od založení je členem správní rady MAS Světovina o.p.s., kterou v roce 2006 spoluzakládal a od ledna 2015 je předsedou správní rady.

S-rank