Odpady

  • PROJEKTY skládek, rekultivací skládek, sběrných dvorů, kompostáren
  • PROVOZNÍ ŘÁDY skládek, uzavřených skládek, kompostáren
  • MONITOROVÁNÍ SKLÁDEK – odběry vzorků, vyhodnocení
S-rank