Všeruby (okr. DO) 27+4 LED svítidel VO

Místo realizace: Obec Všeruby – průtah
Počet lamp: 27 + 4 na přechody
Typ lamp: sLamp 2/55, 48 W, 130 lm/W
Regulace: pevné nastavení v době od 23:00 do 5:00 snížením na 60%
Rok realizace: 2018
Teplota chromatičnosti: 2700 K

Obec Všeruby v roce 2018 dokončila ve spolupráci s KSÚS Plzeňského kraje komplexní rekonstrukci průtahu obcí, jehož součástí byla i rekonstrukce veřejného osvětlení. VO bylo provedeno zcela nově. Vedení obce se rozhodlo po ekonomickém propočtu po dobu celé životnosti svítidla pro námi dodávaná svítidla českého výrobce. Celkem bylo na průtahu instalováno 27 ks svítidel a 4 svítidla na 2 přechodech. Svítidla jsou instalována na nových ocelových sloupech.

Radnice, Vestavba 3 BJ v čp. 132

Název stavby:  Vestavba 3 BJ Radnice čp. 132
Investor:           Město Radnice
Zastoupený: p. Josefem Melichem a RNDr. Josefem Paškem, starosty
Projekt stavby: BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2004
Autor návrhu:    Miroslav Jaroš
Zhotovitel stavby: Stavas s.r.o., K Cihelnám 940/23, 326 00 Plzeň
Doba výstavby:  2006 – 2007
Cena stavby:      5,8 mil. Kč
Dotace:             1,65 mil. Kč MMR ČR

Cheznovice (okr. RO) 40 LED svítidel VO, 3.etapa

Místo realizace: Obec Cheznovice
Počet lamp: 40
Typ lamp: sLamp 1/55, 26 W, 160 lm/W
Rok realizace: 2018
Celkové náklady: 603.675,- Kč
Dotace: 400.000,- Kč (PSOV PK 2018)

Obec Cheznovice v roce 2018 dokončila obnovu veřejného osvětlení opět za pomoci dotace z Plzeňského kraje. Tentokrát byla vyměněna nebo doplněna svítidla v ulicích západní části obce, celkem bylo instalováno 40 ks svítidel výměnou za výbojková na betonových sloupech ČEZ nebo na vlastních ocelových sloupech. Obec Cheznovice instalovala stejný typ svítidel jako v roce 2017, tedy svítidla s životností téměř 200 tis. hodin, což ji zbavuje starostí s VO na 40 let dopředu. Úspora elektrické energie činí 70%.

Zámecká brána Liblín

Název stavby: Liblín, areál zámku-oprava jižní zděné brány do parku
Investor: Městys Liblín
Zastoupený: pí. Ester Lalákovou, DiS., starostkou městyse
Projekt: BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2015
Autor návrhu: Miroslav Jaroš, Pavel Pecháček
Realizace: 2016
Cena stavby: 210 tis. Kč (celkové náklady stavby),
Dotace: 147 tis. Kč – MMR ČR

S-rank