Projekty staveb

ZPRACUJEME KOMPLEXNĚ CELÝ PROJEKT VČETNĚ ROZPOČTU, ZAJISTÍME VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH STAVEB:

 • RODINNÉ DOMY
 • BYTOVÉ DOMY
 • SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU)
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, ŠKOLNÍ JÍDELNY
 • ZDRAVOTNICTVÍ (ZDRAVOTNÍ STŘEDISKA, LÉKÁRNY, ORDINACE)
 • VEŘEJNÁ SPRÁVA (OBECNÍ ÚŘADY, HASIČÁRNY, KLUBOVNY APOD.)
 • UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
 • VÝROBA A SKLADOVÁNÍ
 • PAMÁTKOVÉ OBJEKTY
 • TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 • SANACE VLHKÉHO ZDIVA
 • ZATEPLENÍ OBJEKTŮ
 • TEPELNÁ ČERPADLA
 • EKOLOGICKÉ PROJEKTY (KOMPOSTÁRNY, SBĚRNÉ DVORY, REKULTIVACE SKLÁDEK)

S-rank