Soutěže a ocenění

Stavba roku Plzeňského kraje 2018 (16.ročník)
Hasičská zbrojnice Chrást

S obcí Chrást jsme společně přihlásili do soutěže v prosinci 2018 dokončenou a zkolaudovanou budovu Hasičské zbrojnice Chrást. Jedná se již o naší 8.stavbu v dosavadních 16 ročnících. V průměru se tedy účastníme soutěže každý druhý rok a dosud jsme získali 3 nominace na titul stavba roku, vždy v kategorii B. Rekonstrukce.
https://www.stavbarokupk.cz/dt_stavby/hasicska-zbrojnice-chrast/
22.4.2019

 

 

 

Stavba roku Plzeňského kraje 2017 (15.ročník)
Objekt čp. 89, dům v kožichu Kdyně

Město Kdyně přihlásilo námi projektovanou stavbu, která je nemovitou kulturní památkou a nachází se ve Starokdyňské ulici.
Jednalo se o projekt komplexní rekonstrukce objektu čp.89. Byla zajištěna obnova všech poškozených konstrukcí a prvků za použití převážně původních materiálů a technologií. Objekt z konce 18.st. se zachovalou velkou černou kuchyní uprostřed bude sloužit jako ukázka vzorové obnovy objektu a ukázka bydlení v dobách minulých.
Stavba je odbornou porotou nominována na titul stavba roku Plzeňského kraje v kategorii B) Rekonstrukce budov.
Více na:
http://www.stavbarokupk.cz/soutezni-stavby/nominovane-stavby/b-rekonstrukce-budov/rekonstrukce-objektu-cp-89-kdyne-2.aspx

Hodnocení poroty:
Nominace je udělena za příkladnou a komplexní obnovu domu, který byl původně odsouzen k demolici. Objekt je ukázkou bydlení v minulých dobách. V jeho centru zůstala rehabilitovaná velká černá kuchyně, kolem které jsou uspořádány pečlivě rekonstruované obytné místnosti Chvályhodná je snaha o použití převážně původních materiálů a technologií, čímž se povedlo udržet charakter stavby včetně historických detailů. Dům působí ve svém provedení velmi autenticky a zachovává stopu historie pro další generace.

 

Stavba roku Plzeňského kraje 2014 (12.ročník)
Společenské a vzdělávací centrum Kdyně

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPo dohodě s investorem – městem Kdyně byla městem přihlášena do 12.ročníku soutěže stavba Společenského a vzdělávacího centra v Kdyni a to v kategorii Rekonstrukce staveb. Ačkoliv jsme to nečekali, z devíti přihlášených staveb nominaci na titul získaly 4 stavby a k našemu milému překvapení to byla i naše stavba v Kdyni. Velmi nás potěšil komentář odborné poroty k nominaci, který si můžete přečíst v níže uvedeném odkazu. Jasným favoritem naší kategorie od počátku byla rekonstrukce staré synagogy v Plzni, která po právu získala prestižní titul Stavba roku PK v kategorii Rekonstrukce staveb. Panu architektovi Soukupovi jsme s radostí ihned poblahopřáli.

https://www.stavbarokupk.cz/stavba-roku-2014/nominovane-stavby/b-rekonstrukce-budov/spolecenske-a-vzdelavaci-centrum-kdyne-1.aspx

Hodnocení odborné poroty:
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kvalitně provedenou rekonstrukci a vtisknutí nové společenské funkce objektu původní chemičky. Nenápadný objekt stojící na rohu náměstí zaujme škálou nápadů ve dvorním traktu. Členění fasády dokázalo při celkové rekonstrukci mistrně reagovat na potřeby nového vzdělávacího centra města. Vzdušnosti fasády dodá i venkovní točité schodiště. Interiér je řešen nápaditě a funkčně.

 

Stavba roku Plzeňského kraje 2012 (10.ročník)
Kavárna a restaurace La Boema Radnice

Přihláška námi podaná poslední den termínu soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2012 přinesla štěstí i radost, a ne jednu. Dne 28.5.2013 v reprezentačních prostorách Měšťanské besedy bylo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Tento krásný galavečer jsme museli na pódium celkem 4x, nejvíce ze všech zúčastněných. Za stavbu „Stavební úpravy objektu čp. 64 na kavárnu, nám.Kašpara Šternberka, Radnice“ jsme obdrželi nominaci stavby v kategorii B.Rekonstrukce staveb, kde bylo nejvíce přihlášených a nejvíce nominovaných, tedy největší konkurence. Dále musíme poděkovat našim přátelů, příznivcům i návštěvníkům La Boemy za hlasy v ceně veřejnosti. Bylo jich z téměř 2 tisíc čtvrtina pro kavárnu a tak jsme zvítězili o Cenu veřejnosti, kterou podpořila Česká spořitelna a.s.  Nominace již byla známa z dřívějška, v ceně veřejnosti jsme vedli průběžné pořadí, proto ve skrytu duše jsme věřili v možné vítězství. Z nominovaných staveb v naší kategorii jsme spíše tušili, že o titul stavby roku svedou boj zejména památkářské rekonstrukce, neboť již samotná nominace naší stavby je pro nás mimořádným oceněním. To se také potvrdilo, zvítězila Revitalizace Františkánského kláštera pro muzeum církevního umění, kterou p.arch. Soukup završil své 25-ti leté dílo na tomto klášteře. Plně si ocenění zaslouží. Osobně to byl můj největší favorit na cenu, takže jsem se trefil porotě do vkusu.
Co jsme ovšem nečekali, byly další dvě ceny. Nejprve jsme získali čestné uznání poroty a na závěr i ocenění v souběžně probíhající soutěži České komory autorizovaných inženýrů. Všechna ocenění můžete naskenovaná níže shlédnout.
http://archiv.stavbarokupk.cz/2012/nominovane-stavby/b-rekonstrukce-budov/stavebni-upravy-objektu-cp-64-na-kavarnu-a-restauraci-nam-kaspara-sternberka-radnice-1.aspx

Hodnocení odborné poroty:
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012 je navržena za citlivou rekonstrukci celého objektu a za rehabilitaci původního tvarového i materiálového pojetí fasády.  I přes drobnou nesourodost různých prvků v interiéru na nás dýchne nostalgie časů dávno minulých a ve spojení s noblesou pana majitele pocítíme nezapomenutelnou a pohodovou atmosféru. Pořádání kulturních večerů a vernisáží pouze završuje celkový kladný dojem.

Čestné uznání poroty
Stavba roku Plzeňského kraje 2012 získává za řemeslně poctivé provedení rekonstrukce objektu a za vytvoření náplně, která obohatila místní kulturní život.

    

Cena CKAIT_w         

 

Stavba roku Plzeňského kraje 2011 (9.ročník)
Rekonstrukce MŠ Radnice

Město Radnice přihlásilo do soutěže Stavba roku 2011 v kategorii B) Rekonstrukce budov naše autorské dílo, jehož přesný název byl Nástavba, přístavba a stavební úpravy Mateřské školy Radnice. Je to v pořadí 4. naše stavba, která byla přihlášena do této soutěže.

 

 

 

Stavba roku Plzeňského kraje 2010 (8.ročník)
Masarykova ZŠ Kdyně – pavilon 2

Vstup do školy
Vstup do školy

Město Kdyně přihlásilo v kategorii A) Novostavba budov náš projekt nového pavilonu uvnitř areálu ZŠ.  Více o stavbě v sekci Reference/Školy.

 

 

 

 

Stavba roku Plzeňského kraje 2009 (7.ročník)
Multifunkční dům Němčovice

Nova fasada z jihu_1Obec Němčovice v kategorii A) Novostavby budov přihlásila dokončenou stavbu Multifunkčního domu s požární zbrojnicí, klubovnou a technickým zázemím pro techniku na údržbu v obci. Více o stavbě v sekci Reference/Veřejná správa.

 

 

 

Stavba roku Plzeňského kraje 2006 (4.ročník)
D
ům s pečovatelskou službou Bohy

OLYMPUS DIGITAL CAMERANaší první účastí v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje byla v kategorii Novostavba budov přihlášena obcí Bohy dokončená stavba Domu s pečovatelskou službou s 16 BJ. Více o stavbě v sekci Reference/Sociální bydlení.

 

 

 

 

 

 

S-rank