Ekologie

  • PROJEKTY KOMPOSTÁREN
  • PROJEKTY SBĚRNÝCH DVORŮ ODPADŮ
  • PROJEKTY REKULTIVACÍ SKLÁDEK A DOTČENÝCH ÚZEMÍ
  • ODBĚRY VZORKŮ: PODZEMNÍCH VOD, ZEMIN, BAHENÍCH SEDIMENTŮ – ROZBORY A VYHODNOCENÍ
  • ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
    – kořenové čističky odpadních vod
    – malé domovní čističky odpadních vod
S-rank