Zámecká brána Liblín

Název stavby: Liblín, areál zámku-oprava jižní zděné brány do parku
Investor: Městys Liblín
Zastoupený: pí. Ester Lalákovou, DiS., starostkou městyse
Projekt: BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2015
Autor návrhu: Miroslav Jaroš, Pavel Pecháček
Realizace: 2016
Cena stavby: 210 tis. Kč (celkové náklady stavby),
Dotace: 147 tis. Kč – MMR ČR

Obnova návesní kaple v Chrástu u Plzně

Název stavby: Obnova návesní kaple v Chrástu u Plzně
Investor: Obec Chrást u Plzně
Zastoupený: p. Ladislavem Bohuslavem, starostou
Projekt: BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2016
Autor návrhu: Helena Švecová
Realizace: 07/2016 – 11/2016
Cena stavby: 210 tis. Kč (celkové náklady stavby),
Dotace: 147 tis. Kč – MMR ČR

Synagoga Radnice

Název stavby:            Synagoga Radnice, stavební úpravy
Investor:                    ZO ČSOP Radnice, Na Potocích 221, 338 28 Radnice
Zastoupený:               p. Karlem Píseckým, předsedou organizace
Projekt stavby:           BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1996
Autor návrhu:             Miroslav Jaroš
Doba výstavby:          1992 – 2002
Cena stavby:             2,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MK na NKP, dotace SFŽP na TČ, Nadace, PK

Radnice, barokní dům čp.233

Název stavby:             „Rekonstrukce barokního domu čp. 233 Radnice“
Investor:                     soukromá osoba
Autor návrhu stavby:  Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň
Doba výstavby:          2010 – 2011
Cena stavby:               neuvedena

S-rank