Rekonstrukce RD Senec – Zruč

Název stavby:       Přístavba a stavební úpravy RD čp.108 v k.ú. Senec u Plzně
Investor:               Soukromá osoba
Projekt stavby:      BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2011
Autor návrhu:        Helena Švecová, spolupráce Miroslav Jaroš
Zhotovitel stavby:  Mene Industry s.r.o. Plzeň, Bretschneider, st. společnost, Plzeň
Doba výstavby:     2011 – 2013
Cena stavby:        neuvedeno

RD Prášily

P_5Název stavby:          „Novostavba RD na p.p.č.2570/6, k.ú. Prášily“
Investor:                     soukromá osoba
Autor návrhu stavby:  Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1996
Doba rekonstrukce:     1997 – 1999
Cena stavby:               neuvedena

RD Drahoňův Újezd

Název stavby:             „Rekonstrukce RD čp. 35 na st.p.č. 40, k.ú. Drahoňův Újezd“
Investor:                     soukromá osoba
Autor návrhu stavby:  Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2004
Doba rekonstrukce:     2005 – 2006
Cena stavby:               neuvedena

Borovany, BJ 1+1

Název stavby:             „Stavební úpravy čp.71, byt 1+1, k.ú. Borovany,“
Investor:                     Obec Borovany
Zastoupený:                Ivanou Dolejškovou, starostkou obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová
Technický dozor:        Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2011
Doba rekonstrukce:     09/2011 – 07/2012
Cena stavby:               BJ 1+1 -1 mil. Kč, spol.prostory –0,8 mil.Kč, dotace MMR 550 tis.Kč

S-rank