Borovany, BJ 1+1

Název stavby:             „Stavební úpravy čp.71, byt 1+1, k.ú. Borovany,“
Investor:                     Obec Borovany
Zastoupený:                Ivanou Dolejškovou, starostkou obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová
Technický dozor:        Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2011
Doba rekonstrukce:     09/2011 – 07/2012
Cena stavby:               BJ 1+1 -1 mil. Kč, spol.prostory –0,8 mil.Kč, dotace MMR 550 tis.Kč


Popis stavby:             
Investor původní projekt na 2 BJ opustil, nechal si zpracovat od naší kanceláře komplexní studii využití celého objektu školy. Na základě vybrané varianty byl zpracován projekt stavebních úprav bývalé kuchyně MŠ na BJ 1+1 o výměře cca 38 m2.
Stavba byla projektem rozdělena na vlastní byt a na společné prostory, jako společné zádveří obou bytů, společná komora, technická místnost pro vodárnu a tepelné čerpadlo. Se stavbou došlo ke zbourání suchých WC školy ve dvoře a dřevěného přístřešku. Tím se podstatně zvětšil venkovní prostor, který se prozatím ozelení. Do budoucna se počítá se stavbou kryté pergoly.
Po přestavbě z domu zůstaly obvodové stěny, strop z dřevěných trámů a krov. Nové příčky, komín, instalace povrchové omítky, zateplení, výplně otvorů vytvořily kompletně nový byt vybavený kuchyňskou linkou a zařízenou koupelnou.
Vytápění celého objektu je do budoucna připraveno tepelným čerpadlem, byt bude prozatím vytápěn elektrokotlem do teplovodního topení, kdy radiátory jsou již dimenzovány na nízký teplotní spád 55/45 C. Zásobování vodou je zajištěno z místní studny přes vodárnu v technické místnosti, kde je dostatek místa pro případnou instalaci úpravny vody. Ohřev vody zajišťuje prozatím elektrický bojler umístěný v technické místnosti. Objekt je napojen na kanalizační řad obce Borovany s ukončením na ČOV. Investor nad rámec projektu požadoval vyzdění komínu DN 160 pro možnou instalaci kamen na dřevo, které by spolehlivě vytopily obě místnosti mimo koupelnu.
Nová okna a vchodové dveře, z hlediska úspor, byly pořízeny plastové s vhodným dělením, okna v barvě bílé, dveře v odstínu tmavého dubu. Původní pálená krytina z bobrovek byla nahrazena pálenou krytinou STODO 12.
Pro podstatné snížení vlhkosti starého objektu byl proveden odkop zeminy na sousedním pozemku, provedena drenáž a zásyp kamenivem do geotextílie. V obytné místnosti pak byla přizděna příčka s odvětrávanou mezerou. Nově byla provedena vodorovná hydroizolace podlahy včetně tepelné izolace.
Jedná se o citlivou rekonstrukci části přístavby původní školy, která byla dlouhodobě nevyužívána. Přejeme investorovi, aby měl dostatek finančních prostředků a mohl tak dokončit stavební úpravy celého objektu včetně společenského zázemí pro své občany.

S-rank