Radnice, Vestavba 3 BJ v čp. 132

Název stavby:  Vestavba 3 BJ Radnice čp. 132
Investor:           Město Radnice
Zastoupený: p. Josefem Melichem a RNDr. Josefem Paškem, starosty
Projekt stavby: BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2004
Autor návrhu:    Miroslav Jaroš
Zhotovitel stavby: Stavas s.r.o., K Cihelnám 940/23, 326 00 Plzeň
Doba výstavby:  2006 – 2007
Cena stavby:      5,8 mil. Kč
Dotace:             1,65 mil. Kč MMR ČR

Město Radnice muselo v objektu bývalé „prádelny“ řešit havarijní stav střechy. Velký prostor podkroví by bylo škoda nevyužít, proto projektant navrhl vestavbu 3 BJ s dotací od MMR a dále opravu fasády, protože objekt se nachází na náměstí. V objektu je jeden nebytový prostor (prodejna) a 3 BJ ve 2.NP. Vytápění bytů bylo pevnými palivy. Proto současně s vestavbou bytů do podkroví byly plynofikovány stávající 3 byty ve 2.podlaží.

Dispoziční řešení:

Stávající schodiště bylo prodlouženo do podkroví a do náměstí – jz.stranu byly orientovány všechny 3 BJ. Všechny byty mají dispozici 2+KK s výměrou bytů těsně pod 60 m2 včetně zádveří, WC a koupelen a společné sušárny prádla.

Architektonické řešení:

Objekt během své historie prošel několika přestavbami, poslední v 70.-tých letech 20.st., která byla nejméně zdařilá z pohledu architektonického řešení. Pro vznik dispozičně hodnotných BJ bylo třeba do velké sedlové střechy vysadit vikýře. Středem objektu prochází průjezd s lomeným obloukem v nadpraží. Tento prvek včetně lomeného oblouku byl prokreslen i do středního vikýře. Krajní vikýře byly navrženy jako pultové. Nová okna dřevěná EURO navázala svým dělení na původní. Okenní otvory byly doplněny šambránami a a uliční fasáda byla vodorovně rozčleněna kordónovými římsami, které mají v Radnicích svoji tradici. Průjezd byl uzavřen oboustranně dřevěnými vraty a na podlahu byla použita betonová dlažba evokující historický tvar dubových kostek. Tak vznikl na radnickém náměstí klasický činžovní dům.

S-rank