Hradešice čp. 81 – vestavba 6 BJ

Název stavby:            Hradešice – vestavba 6 BJ v čp. 81
Investor:                    Obec Hradešice
Zastoupený:               p. Františkem Balíčkem, starostou
Autor návrhu stavby:   Helena Švecová, Miroslav Jaroš
Projekt stavby:           BRM spol. s r.o. Plzeň, 2004
Doba výstavby:           2005 – 2006
Cena stavby:          6,8 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR               3,3 mil. Kč

Popis stavby:
Obec Hradešice vlastní krásnou školu z roku 1926 umístěnou při hlavní silnici I.třídy Klatovy – Horaďovice. V 1.NP je využívána část pro MŠ (viz Reference – školy) s tělocvičnou a druhá část byla využívána jako byt, dnes jsou zde nové kanceláře OÚ a knihovna. 2.NP a podkroví zelo prázdnotou. Obci jsme připravili studii na vestavbu původně 8 BJ a následně projekt na realizaci celkem 6 BJ.

Obce Hradešice se nachází ve venkovské památkové zóně, proto jsme s památkáři řešili vhodný typ vikýřů pro osvětlení podkrovních bytů a výměnu krytiny, kdy nám bylo povoleno zaměnit původní bobrovky za pálenou krytinu falcovku. Nad tělocvičnou, kde jsou 2 BJ a v podkroví hlavního objektu, kde jsou 3 BJ, jsme řešili novou nosnou konstrukci podlahy ze sponkovaných vazníků. Podkrovní místnosti jsou řešeny suchou technologií pomocí sádrokartonových desek na roštech.

Do podkroví muselo být prodlouženo hlavní kamenné schodiště. Vytápění objektu navrženo tepelným čerpadlem se 4 suchými vrty pod parkovištěm, na okraji obce musela být instalována silnější trafosanice. V zahradě objektu vzniklo parkoviště včetně chodníku pro vstup jak do bytů, tak do MŠ, vstup do 1.NP je bezbariérový. Ve sklepě mají nájemníci k dispozici sklepní kóje.

Obec na dofinancování stavby získala hypotéční úvěr, který je splácen nájemným z bytů. Tak vznikly zajímavé byty netradičně dispozičně pojaté s max. využitím místa v podkroví. Ideální bydlení pro mladé rodiny s možností umístit děti do školky ve stejné budově.

S-rank