DPS Šťáhlavice, 15 BJ

Pohled z ulice
Název stavby:              „Stavební úpravy a přístavba bývalé školy čp. 61 pro chráněné bydlení 14 BJ v k.ú. Šťáhlavice,
Investor:                     Obec Šťáhlavy, okres Plzeň – město
Zastoupený Ing. Václavem Štětinou, starostou obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, spolupráce Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2007
Doba výstavby:          09/2009 – 06/2011
Cena stavby:               14,2 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 8,4 mil. Kč, dotace SFŽP na TČ 0,618 mil. Kč


Popis stavby:
K obci Šťáhlavy přináleží část Šťáhlavice, nástupní místo na zámek Kozel, kde se nachází objekt bývalé základní školy postavený v 20-tých letech 20 století. Jedná se o 2-podlažní objekt s valbovou střechou s krásnými výhledy na hrad Radyni a zámek Kozel. Dlouhodobě nevyužívaný objekt navrhl projektant využít na dům s pečovatelskou službou (DPS). Pro možnost využití podkroví pro vestavbu BJ byly navrženy nové stropy při snížení původní konstrukční výšky včetně snížení výšky oken ve 2.NP. Ve směru do dvora byl přistavěn výtah pro zajištění bezbariérovosti.

Na každém podlaží je po 5 BJ, celkem tedy 15, neboť z původního prostoru pečovatelky v podkroví vznikl regulérní byt bez dotace. V objektu jsou 3 BJ 1+1 a 12 garsoniér. Byty jsou přístupné z prostorné chodby, ze které se vstupuje do předsíně a z ní do bezbariérové koupelny a obytné místnosti, které jsou vybaveny kuchyňskými linkami.

V malém sklepním prostoru je osazeno tepelné čerpadlo s ohřevem teplé vody, které odebírá teplo ze 3 vrtů hlubokých cca 90 m, umístěných v zahradě. Na každém podlaží je úklidová komora. Ve směru do zahrady je přístupná z 1.NP nekrytá dřevěná terasa. Zahrada byla zčásti zpevněna (chodníky, příjezd aut na parkoviště) a zbytek ozeleněn. Zděné kolny byly opraveny a slouží jako zázemí bytů (pro kola, komory apod.).

S-rank