DPS Spálené Poříčí, 34 BJ

dps_spalene_porici_01
Název stavby:              „Novostavba 34 BJ DPS Spálené Poříčí“
Investor:                       Město Spálené Poříčí, Nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
                                        Zastoupený starostou p. ing. Pavlem Čížkem
Autor návrhu stavby:  Ing. Zdeněk Calta
Prováděcí projekt:       Helena Švecová, Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2000
Doba výstavby:           09/2001 – 09/2002
Cena stavby:                24,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 23,8 mil. Kč

DPS Radnice 21 BJ

dps_radnice_12

Název stavby:             „Rekonstrukce č.p. 242 Radnice na DPS, 21 BJ
Investor:                      Město Radnice, Nám.K.Šternberka 363, 338 28 Radnice
Zastoupený starostou p. Jaroslavem Krchovem
Autor návrhu stavby: Ing. Miroslav Jaroš, spolupráce Helena Švecová
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1999
Doba výstavby:           09/1999 – 12/2000
Cena stavby:                19,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 14,7 mil. Kč

S-rank