DPS Bohy, 16 BJ

DPS Bohy celkový pohled

Název stavby:              „DPS Bohy, 16 BJ, okr. Plzeň – sever“
Investor:                       Obec Bohy, 331 41 Kralovice
                                        Zastoupený p. Ing. Antonínem Levým, starostou obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:             BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2001 – 2002
Doba výstavby:            02/2003 – 07/2006
Cena stavby:                 16 mil. Kč (celk. náklady stavby),
                                       dotace MMR 13,2 mil. Kč, dotace SFŽP na TČ 0,8 mil. Kč

Popis stavby:
Investor stavby chtěl posílit život ve venkovském prostoru při max. využití dotací. Oslovil naši kancelář projektem 3.-podlažní „bytovky“, která se do prostoru naprosto nehodila. Po 2 letech přemýšlení, kdy jsme si kladli otázku, zda dům s pečovatelskou službou má smysl v obci s 60 obyvateli, jsme přistoupili na zpracování studie. Ta ověřila zastavitelnost území a hlavně bylo nutné řešit připojení na inženýrské sítě. V obci není splašková kanalizace – musela se navrhnout domovní čistírna odpadních vod, v obci není vodovod – navržen vlastní zdroj vody z vrtu, způsob vytápění objektu a ohřevu vody od počátku řešen tepelným čerpadlem – musela se postavit nová trafostanice. Starostí nad hlavu. Zapálení p.starosty a i nás dala vzniknout projektu, který se v obci dané velikosti již nikdy a nikde nebude opakovat, už asi nebude příhodné období dotací, včetně jejich možného souběhu.

Návrh vycházel ze stávající zástavby jednotlivých domů – statků, většinou štítem orientovaných k silnici, tak vznikl útvar dvou přízemních domů kolmo k silnici cca 11×20 m propojených kolmých podsklepeným krčkem. Každý dům má dostatečně velké podkroví pro umístění stejných dispozic bytů jako v přízemí. Celé přízemí je řešeno bezbariérově, po dohodě nebyl zřizován výtah, 2 BJ jsou určeny pro ZTP. Celkem na podlaží jednoho domu je 2x garsoniéra a 2x BJ 1+1, to celé x4 dává celkem 16 nadstandardně velkých BJ (8x G, 8x 1+1). Byty 1+1 jsou o ploše 45 m2. Podsklepený krček umožňuje umístění tepelného čerpadla, tlakové nádoby a zásobníku pro čerpání vody z vrtu a prostor pro komory k jednotlivým bytů. V přízemí krčku je prostorná vstupní hala s pohodlným schodištěm do podkroví a klubovna plnící funkci obecní knihovny, ze které je bezbariérový přístup na terasu v úrovni terénu. Druhá terasa je nad klubovnou. Obě terasy jsou orientovány jihozápadním směrem.

Použito bylo klasických materiálů – dřevěná okna a dveře, klasické omítky, pálené tašky. U objektu je zřízeno prostorné parkoviště s asfaltovým povrchem. Před hlavním vstupem od silnice, orientovaným severovýchodně, je zpevněná plocha s lavičkami. Zde je velmi příhodné sezení v době letních tropů – přírodní klimatizace. Na terasách je zase možné se nahřívat sluncem.

 


 Fotogalerie projektu:

S-rank