DPS Radnice 11 BJ

Název stavby:           „Rekonstrukce č.p. 70 Radnice na DPS s 11 BJ“ 
Investor:                      Město Radnice, Nám.K.Šternberka 363, 338 28 Radnice        
Zastoupený                 p. Josefem Melichem, starostou města
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2003
Doba výstavby:           2004 – 2006
Cena stavby:               11,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 8,8 mil. Kč

 Popis stavby:               
Kdysi bývalá radnice, posléze 1. stupeň základní školy, od r.1999 prodejna nábytku, která po 2 letech skončila pro slabou poptávku. Co s prázdnou budovou v době, kdy město Radnice stavělo dle našeho projektu dům s pečovatelskou službou (DPS) na dolní straně náměstí? Dva roky po dokončení první DPS, kdy byl objekt prázdný, jsme dokázali přesvědčit vedení města, aby objekt využilo na druhou DPS. Již tehdy jsme předpokládali, že o tento druh bydlení bude v budoucnu zájem a čas nám dal za pravdu.
Historicky jediný třípodlažní dům na náměstí uvozuje jeho roh ve směru do Dědické ulice.    1. nadzemní podlaží nebylo možno využít pro bydlení, proto zde původně vznikla ordinace obvodního lékaře, která se přestěhovala v roce 2010 do sousední nově zrekonstruované polikliniky. Místo ordinace později vzniklo kadeřnictví a holičství. Dále byly v přízemí objektu vybudovány podmínky pro masáže a pedikúru. Svoje malé zázemí (koupelna, sušárna) zde našla i pečovatelská služba. Důležité pro zajištění bezbariérovosti celého objektu bylo vhodné umístění výtahu, který byl nakonec nejvýhodněji vložen proti schodišti.
Pro bydlení bylo využito 2. a 3. podlaží a také velký podstřešní prostor. Stávající dispozice tříd umožnila do obou podlaží navrhnout 2 BJ 2+kk a 2 garsoniéry. V podkrovním prostoru jsou umístěny 3 velmi prostorné garsoniéry s nádherným výhledem.
Pohodlné a široké schodiště včetně chodeb a vyšší stropy místností (výška původních oken byla zachována) dávají vyniknout vzdušnosti prostoru.
Původní ocelová okna byla nahrazena zpět novými dřevěnými EURO s původním členěním, nově byly navrženy i stylové dřevěné vstupní dveře z náměstí i boční bezbariérový vstup z Dědické ulice. Vytápění objektu je řešeno z plynové kotelny v suterénu objektu, kde se nachází i sklady pro byty.
Rekonstrukce objektu umožnila prodloužit jeho životnost, zajistit krásné bydlení pro seniory, vytvořit prostory pro potřebné služby a v neposlední řadě získat zpět městem vložené finanční prostředky z nájmu bytů i nebytových prostor. Některé byty získali „přespolní“, kteří se v městě přihlásili k trvalému bydlení. Finanční výnos z objektu je cca 300 tis. Kč ročně.

S-rank