Hostinec Němčovice

Název stavby:              „Hostinec Němčovice, stavební úpravy čp.16“
Investor:                        Obec Němčovice, 338 24 Břasy
Zastoupený                   p. Karlem Ferschmannem, starostou obce
Autor návrhu stavby:     Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:              BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1997
Doba výstavby:             1997 – 2012
Cena stavby:                 5,0 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR ČR 0,550 mil. Kč na 1 BJ,  dotace PK z PSOV 0,5 mil. Kč, dotace MMR 0,6 mil. Kč za získání modré stuhy v roce 2011


Popis stavby:
V roce 1997 oslovil naši kancelář tehdejší vlastník objektu p.Karel Ferschmann. Jeho přáním bylo vytvoření salónku v přístavbě a využití podkroví pro bydlení nebo ubytování návštěvníků, jakýsi minipenzion. Tehdy se nám podařilo přesvědčit investora, aby projekt řešil i podsklepení druhé poloviny objektu, což zpočátku nechtěl. Nakonec souhlasil. Projekt byl řešen tak, aby stavební úpravy mohly být prováděny po etapách, které budou schopné samostatného provozu.

Jako první se na konci 90-tých let realizovala přístavba salónku napojená na sál hostince a podsklepení druhé poloviny objektu, tedy plochy pod sálem hostince. Přístavba spolu s hygienickým zařízením dostala provizorní pultovou střechu. Podsklepení bylo prováděno bez přerušení provozu hostince postupným podchycováním betonové desky podlahy. Ačkoliv jsme navrhovali rozbití betonu podlahy a odkopání zeminy shora, investor použil „hornický“ způsob.

Obec Němčovice v roce 2010 odkoupila zčásti zhodnocený objekt zpět do svého vlastnictví.

V roce 2011 na základě dotace PK ve výši  0,28 mil. Kč byla realizována rekonstrukce hygienického zařízení, tedy nové rozvody vody a kanalizace, nové obklady na WC.

V roce 2012 obec Němčovice obdržela od MMR dotaci ve výši 0,55 mil. Kč na vestavbu 1 BJ 1+2 v podkroví (nad restaurací), dále od MMR dotaci ve výši 0,6 mil. Kč za získání modré stuhy v soutěži vesnice roku a další dotaci z PK z programu PSOV ve výši 0,23 mil. Kč. Na základě přidělení uvedených dotací bylo možné přistoupit k dokončení stavební úprav celého objektu. Tj. novému stropu nad 1.NP z dřevěných trámů a novému krovu s pultovými vikýři. Vzhledem k nedostatku financí ze strany obce byla použita betonová taška cihlově červená. Nová plastová okna jsou tvarově přizpůsobena původní zástavbě.

Do podkroví se provedlo nové ocelové schodiště. Dispoziční uspořádání v podkroví je provedeno sádrokartonovými příčkami, stejně jako podhled stropu a šikmin. Objekt byl celý zateplen fasádním polystyrénem tl.100 mms členěním fasády pomocí hladkých lesén a kordónových říms. Před vstupem je dřevěný přístřešek krytý betonovými taškami jako přístřeší pro kuřáky.

Vzhledem k tomu, že ze zdrojů energie je k dispozici pouze ta elektrická, tak je prozatím vytápění navrženo elektrickými přímotopnými topidly pod okny. Obec plánuje instalaci tepelného čerpadla, které bude umístěno v suterénu objektu. Restaurace má navíc vytápění teplovzdušným krbem.

 

S-rank