Kulturní dům Hromnice

Název stavby:     Kulturní dům Hromnice, stavební úpravy čp.110
Investor:              Obec Hromnice čp. 60, 330 11 Třemošná
Zastoupený:        p. ing. Pavlem Telínem, starostou obce
Projekt stavby:   BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2012
Autoři návrhu:     Helena Švecová, Miroslav Jaroš
Doba výstavby:  06/2012 – 11/2012
Cena stavby:       2,9 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace PK PSOV 0, 3 mil. Kč

Popis stavby:
Na počátku roku 2012 nás navštívil p. starosta, řešili jsme dotaci na dětské hřiště. Při té příležitosti jsme ho seznámili s naší projekční prací za předchozí období. Viditelně jsme ho zaujali a přesvědčili. Požádal nás o zpracování studie možných dispozičních úprav Kulturního domu v Hromnici. Ze studie nakonec byla dokumentace, návrh úprav interiéru a autorský dozor během stavby.
Objekt KD v roce 1958 vyhořel, ale místní občané dokázali svůj „kultůrák“ v roce 1962 obnovit. Během těch padesáti let se prováděly drobné stavební úpravy nebo udržovací práce. Před několika lety se např. provedl nový keramický obklad a podlaha na WC. Asi již byla akutní potřeba hygienické zázemí řešit. Bohužel WC bylo umístěno a přístupno ze zádveří úzkého vstupu a dispozičně a velikostně nevyhovovalo pořádaným akcím (např. pouze 1 kabina WC pro ženy, chybějící místnost úklidu, WC pro invalidy).

Dispoziční úpravy:
Proto se provedla záměna a nové WC se umístilo do prostor předimenzované šatny za malým sálem a šatna naopak do uvolněné dispozice po WC, kde vznikla i malá místnost pro úklid. Plocha WC a zádveří vstupu se zdvojnásobila, což bylo nezbytné pro takovýto rozsah zařízení s kapacitou cca 200 návštěvníků. Bar z přísálí velkého sálu se přestěhoval do malého sálu, kde se vytvořila místnost pro zázemí baru – kuchyňka. Malý sál se sice zmenšil, ale kapacitně postačuje pro cca 45 osob. Přísálí se tak prostorově otevřelo a navíc bylo osvětleno původně zazděným oknem. Místnosti kolem jeviště jsou beze změny, do jedné z nich byl vybourán otvor a vsazeny vstupní dřevěné dveře. Tak mohou být místnosti využity odděleně, dříve se muselo do nich chodit přes velký sál. Beze změn zůstaly místnosti kolem jeviště a samotné jeviště.

Stavební úpravy:
Na počátku roku obec zajistila cenově výhodnou dodávku nových plastových oken, které nahradily stará dřevěná okna. Dodatečně se na naše doporučení provedla výměna skleněných tvárnic (luxfer) pod stropem velkého sálu také za nová plastová okna – zde bylo dosaženo 4x nižšího prostupu tepla. Nové stěny se omítly, ze starých stěn se seškrábala malba až na štukový podklad a provedlo se nové vyštukování. Hygienické zařízení se nově obložilo a zhotovila se nová dlažba a provedlo se vybavení novou sanitární technikou. V předsíni WC žen se obě umývadla osadila do přírodní kamenné desky. Nerovné stropy v místnostech byly zakryty sníženými podhledy ze sádrokartonových desek plných ve vedlejších prostorech a kazetovými stropy s vsazenými osvětlovacími tělesy v malém a velkém sále. Stávající parkety byly doplněny a vyspraveny, přebroušeny a trojnásobně nalakovány. Kolem stěn bylo provedeno nové olištování.

Technické vybavení:
Původní vytápění KD bylo prováděno cca 40 ks akumulačních kamen s jističem 120 A. Nejvíce pozornosti investor věnoval způsobu ekonomického vytápění. Projel mnoho kulturních domů, v místě zkoušel i elektrické sálavé vytápění. Volba nakonec padla na vytápění plynovým kondenzačním kotlem se 4 okruhy s radiátory. Návrh byl řešen tak, že v režimu kondenzačního provozu kotle jsou všechny prostory trvale temperovány na cca 16 oC. V době konání akce se např. ve velkém sále zapnou přímotopné vzduchové plynové jednotky, které velký sál natopí na požadovanou teplotu a před zahájením akce budou vypnuty, protože jsou přece jenom hlučnější. Malý sál bude s WC natopen pomocí radiátorů, v zimě provozem kotle mimo režim kondenzace. Investor požadoval instalaci měření a regulace pro úspory vytápění a možnost ovládat topení přes počítač nebo mobilní telefon. Tak např. po nahlášení akce v určité části KD nebo v celém objektu se zadá začátek a předpokládaný konec akce do počítače a regulace se postará o vytopení některého nebo všech okruhů na požadovanou teplotu, cca 20 oC po dobu konání akce. Provedly se nové rozvody elektroinstalace včetně nouzového osvětlení. Osvětlení řešeno zapuštěnými svítidly v podhledech nebo na podhledu. Pro činnost plynového kotle, teplovzdušných plynových jednotek a plynového sporáku v kuchyňce se provedl rozvod plynu  z mědi (přípojka plynu byla ukončena na fasádě při plynofikaci obce). Nové rozvody vodovodu a kanalizace se napojily na stávající rozvody hygienického zařízení hospody v 1.NP. Ze skladu nápojů v 1.NP se provedlo napojení výčepního zařízení v baru trubkami. Do stávajících otvorů v obvodových stěnách byly osazeny nové ventilátory s protidešťovými žaluziemi na fasádě.

Interiér:
Při návrhu interiéru jsme museli přihlížet k cenové relaci materiálů. Výběr obkladů a dlažeb tedy začínal na přijatelné ceně v rozmezí 250 – 300 Kč/m2. Jako doplněk byl navržen obklad představující mozaiku. Od počátku vše splňovala série Lazio od tuzemského výrobce. Investor se s naším výběrem ztotožnil a byl i mile překvapen z ceny. Ve velkém sále byl navržen snížený podhled v kombinaci kazet a plných desek. Navržena souměrná čtyři zapuštěná pole tvarem kopírující rozměr sálu. Zapuštěná pole jsou z kazet dvojí velikosti a s čtyřtrubicovými svítidly 600×1200 mm. Trubice lze různě kombinovaně rozsvěcovat a zhasínat, při plném výkonu (rozsvícení všech trubice) je intenzita osvětlení téměř 600 luxů. V malém sále jsou navrženy kazety v rastru 600×600 mm. Rohy stěn byly obloženy dřevěnými úhelníky. Nový dřevěný obklad byl proveden pod jevištěm. V malém sále je osazen bar s výčepním zařízením se 6 barovýni židlemi – thonetkami.

Využití objektu:
Objekt bude využíván většinou pro kulturní účely, omezeně ho lze využít i pro sportovní činnost. Možno organizovat plesy, zábavy, výstavy, schůze různých organizací, oslavy jubileí, svatební hostiny, školní akademie, divadelní představení, koncerty. Ze sportovní činnosti lze díky ploše a intenzitě osvětlení ve velkém sále umístit 2 pingpongové stoly pro ostatní ligové soutěže. Možno cvičit jógu, trampolínky, aerobik, apod. Nelze hrát míčové hry. Z velkého sálu bylo demontováno zařízení kruhů zavěšených ve stropě, zařízení hrazdy a zavěšený koš na stěně.