DPS Tmáň, 36 BJ

dps_tman_01

Název stavby:              „Novostavba 36 BJ DPS Tmaň
Investor:                       Obec Tmaň, Sídliště 50, 267 21 Tmaň
                                        Zastoupený starostou p. Antonínem Plátěnkou
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2002
Doba výstavby:           09/2003 – 09/2004
Cena stavby:                27,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 25,2 mil. Kč


Popis stavby:

Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního obytného domu s 36 bytovými jednotkami ve volné proluce zástavby obytnými domy podél silnice III.třídy. Objekt je navržen ve tvaru písmena T a je zapuštěn do svahu. Přístup do 1. a 2. NP je bezbariérový, bezbariérovost mezi podlažími je zajištěna výtahem. Součástí objektu je ordinace lékaře ve 2.NP se samostatným vstupem a zázemí pečovatelské služby v 1.NP.

Stavba je založena na žb desce tl. 350 mm. Hrubá stavba realizována z keramických tvarovek, stropy žb dutinové Spiroll, mezibytové příčky v provedení AKU. Objekt je zastřešen sedlovými sponkovanými vazníky se sklonem 30o se střešní taškovou krytinou. Výplně otvorů – bílé plastové, zateplení objektu provedeno fasádním polystyrénem. Vytápění objektu je navrženo plynovým kotlem. Budova je napojena na vodovodní a kanalizační řad obce.

Na jižní stranu je v každém podlaží orientováno po 8 BJ, kdy vždy krajní BJ jsou 1+1 a BJ mezi jsou velikosti garsoniéry. Ve 2. a 3. NP jsou garsoniéry vybaveny balkóny a ve 4.NP mají 2 garsoniéry lodžii. K silnici jsou pak ve 3. a 4. NP jsou orientovány 2 + 2 BJ (nad ordinací lékaře).

Volné prostranství je upraveno zámkovou dlažbou pro parkování vozidel nájemníků včetně jejich návštěv a pro návštěvníky ordinace lékaře. Zbylé plochy jsou vhodně ozeleněny a doplněny mobiliářem pro odpočinek obyvatel. V severní části je na vnější fasádě přikotveno točité únikové požární schodiště, žárově zinkované. Výškové rozdíly jsou řešeny opěrnými stěnami a palisádami.


 Fotogalerie projektu:

 

S-rank