ZŠ Chotěšov – rekonstrukce

Detail vstupu_2

Název stavby:             ZŠ Chotěšov – rekonstrukce
Investor:                     Obec Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
Zastoupený p. Jaroslavou Mathesovou a Mgr. Čeňkem Smetanou, starosty obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2004
Doba výstavby:          2003 – 2004
Cena stavby:              23 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace z MF ČR 15+5 mil. Kč

Popis stavby:
Obec Chotěšov vlastní 2 objekty škol, které obě potřebovaly provést rekonstrukci, paradoxně nejdříve to byl ten objekt mladší. Vzhledem k celkovým nákladům více než 30 mil. Kč to však obec nemohla řešit z vlastního rozpočtu. Naše kancelář navrhla rozsah prací a možnost financování ze státního rozpočtu. Současně jsme pro obec vypracovali i žádost o dotaci. Objekt ZŠ čp. 388 potřeboval obnovu po všech stránkách – podstatně snížit náklady na vytápění, rekonstruovat hygienická zařízení, opravit šatny, sanovat suterén objektu, provést novou elektroinstalaci včetně osvětlení, osadit nové tabule ve třídách, přičemž rekonstrukci kotelny právě obec provedla na vlastní náklady. Dále bylo třeba řešit tělocvičnu a její zázemí, na to však již nezbyly finanční prostředky. Tělocvična byla řešena později samostatně s pomocí norských fondů (viz reference Rekonstrukce a přístavba tělocvičny ZŠ Chotěšov).

 


 

S-rank