Zbiroh nástavby 12 BJ, čp. 495-498

zbiroh_1_04

Název stavby:            „Nástavby 2 bytových domů Zbiroh, 12 BJ čp. 495 – 498“
Investor:                     Město Zbiroh, Masarykovo nám 112, 338 08 Zbiroh
Zastoupený starostou p. Jiřím Pražským
Autor návrhu stavby: Helena Švecová,
Technický dozor:        Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1999
Doba výstavby:          2003 – 2004
Cena stavby:              12,0 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 3,84 mil. Kč
Popis stavby:
Město Zbiroh má na sídlišti mimo starých vojenských bytovek další dva bytové domy s plochou střechou, kam často zatékalo. Statickým posouzením byla opět ověřena možnost nástavby dalšího podlaží. Pro financování bylo využito dotačního titulu MMR, kdy na 1 BJ byla dotace 320 tis. Kč. Po zkušenostech z předchozích nástaveb se realizovali oba objekty najednou. V nástavbách vznikly vždy 6 BJ na objekt, na každý vstup 3 BJ. Nástavba byla realizována z pórobetonových tvárnic, zastřešení ze sponkovaných vazníků ve valbovém a zčásti z mansardovém typu. Krytina navržena z vláknocementových šablon černé barvy. Prodloužilo se schodiště a stoupačky ze 3.podlaží. Nově provedena ve schodišti přípojka elektro a vytápění ze suterénu objektu. Byla opravena a nově natřena fasáda.

Vzhledem k tomu, že nájemníci byli známi před zahájením stavby, bylo vnitřní vybavení bytů přizpůsobeno jejich požadavkům. Tak vznikly zajímavé dispozice i interiéry, které obohatily stávající fádnost řešení původních bytovek. Oba objekty uzavírají proluku při pohledu z náměstí. Např. u horního objektu, kde dříve bývala uhelná kotelna, vznikly mezi již nevyužívanými komíny přistavěnými na štítě lodžie ve všech patrech.

Opravené fasády se opatřily novým barevným nátěrem.


 Fotogalerie projektu:

 

S-rank