DPS Spálené Poříčí, 34 BJ

dps_spalene_porici_01
Název stavby:              „Novostavba 34 BJ DPS Spálené Poříčí“
Investor:                       Město Spálené Poříčí, Nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
                                        Zastoupený starostou p. ing. Pavlem Čížkem
Autor návrhu stavby:  Ing. Zdeněk Calta
Prováděcí projekt:       Helena Švecová, Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2000
Doba výstavby:           09/2001 – 09/2002
Cena stavby:                24,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 23,8 mil. Kč

Popis stavby:
Původní projekt k stavebnímu povolení bylo nutné upravit a dopracovat na úroveň provedení stavby. Změny se dotkly založení objektu, kde původní založení na pilotech bylo nahrazeno založením na žb desce. Celkově 4-podlažní objekt situovaný do proluky stávající zástavby byl horizontálně rozdělen tak, aby při pohledu z nádvoří 1.NP tvořilo sokl objektu, následně byly realizovány dvě stejná podlaží a 4.NP je krytou mansardou z pálených tašek. Vrchní zastřešení navrženo sponkovanými vazníky do valby. Podhled posledního podlaží je sádrokartonový.

1.NP obsahuje technické zázemí pečovatelky, společenské místností a 4 BJ. Zbývající 3 podlaží mají po 10 BJ. Objekt je bezbariérový s výtahem. Realizována byla i dlážděná úprava nádvoří s kašnou a stylovým dřevěným oplocením. U vstupu osazeno umělecké dílo.

Objekt je vyzděn z keramických tvarovek s miako stropy a zateplen fasádním polystyrénem tl.100 mm. Vytápění objektu realizováno tepelným čerpadlem s 6 geotermálními vrty kolem objektu.

 Fotogalerie projektu:

 

S-rank