RD Drahoňův Újezd

Název stavby:             „Rekonstrukce RD čp. 35 na st.p.č. 40, k.ú. Drahoňův Újezd“
Investor:                     soukromá osoba
Autor návrhu stavby:  Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2004
Doba rekonstrukce:     2005 – 2006
Cena stavby:               neuvedena


Popis stavby:             
Investor užíval bývalý RD pro rekreaci. Ten však nevyhovoval současným požadavkům jak kvalitou jednotlivých konstrukcí, dispozicí, tak svým vybavením. Součástí projektu rekonstrukce bylo zachovat objem objektu venkovského charakteru. Obec se navíc nachází v CHKO Křivoklátsko. Jedná se o klasickou stavbu podélného obdélníkového tvaru s šířkou do 7 m se sedlovou střechou. Na severní straně je RD postaven na hranici, ve stěně nejsou žádná okna, ve východním štítu je jedno okno v ose, v západním pak výlez na malou půdičku přístupnou zvenku.

Obvodové stěny zůstaly zachovány, byly ztuženy věncem a na něj uloženy dřevěné stropní trámy v jižní fasádě pak vykonzolovány a konce ohoblovány – kryjí zápraží před domem.

Podkroví je využito pro ložnice a prosvětleno je 2 malými sedlovými vikýři. Zachován byl malý sklípek přístupný ze zápraží, kde je obnovené dřevěné hrazení. Nově realizováno bylo hygienické zázemí. Topení kamny na dřevo a elektrickými panely, zásobování vodou zajištěno z vodovodního řadu, odkanalizování přes původní septik do kanalizace, připojení na el. síť zůstalo původní.

RD je možno obývat celoročně, byť slouží majitelům rekreačně.

S-rank