RD Prášily

P_5Název stavby:          „Novostavba RD na p.p.č.2570/6, k.ú. Prášily“
Investor:                     soukromá osoba
Autor návrhu stavby:  Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1996
Doba rekonstrukce:     1997 – 1999
Cena stavby:               neuvedena


Popis stavby:
Investor stavby nás oslovil poté, co se seznámil s našimi 2 projekty dřevostaveb. Na pozemku umístěném v NP Šumava chtěl investor realizovat dřevostavbu typově zapadající do daného prostředí. Předchozí 2 projekty byly z vnitrozemí kraje, zde jsme museli respektovat zejména zimní podmínky včetně zatížení sněhem. Pozemek je svažitý ve směru jihovýchodním. Hlavní obytná část je orientována hřebenem po vrstevnici a k ní je doplněna do písmene L přistavěná garáž se vstupem. Místnost nad garáží je přístupná z mezipodesty schodiště. Vstup do objektu je též na úrovni mezipodesty se vstupem do částečného podsklepení objektu. Investor zvolil s ohledem na možnosti daného místa vytápění kotlem na dřevo.

Sokl je klasický šumavský z břidlice. Na betonovou desku stropu a se začala montovat dřevěná sestava konstrukce. Vlastník si sám prováděl tepelnou izolaci stěny včetně parotěsné fólie. Na střechu byly navrženy šabloby Betternit v barvě černé. Okna dřevěná barevně laděná do žluté barvy, obklady svislými palubkami laděny do červenohnědé barvy. Zpevněná plocha před vstupem a vjezdem do objektu byla pouze vyštěrkována, povrch drobným kamenivem.

S investorem byl udržován kontakt a byl sledován provoz domu. Jednou ze zkušeností, která byla zjištěna až při provozu RD bylo, že masu sněhu až 1 m vysokou nejsou schopny zachytit zachytávače sněhu ani při zdvojeném uchycení na krokvi. Tak se stalo, že sjíždějící sníh sebou strhl zachytávače včetně hromosvodu a několika šablon. Častokrát investor preventivně ze střechy shazoval vrstvu sněhu. Při sesunutí masy sněhu ze střechy se sníh nahromadil před vchodem do objektu a před vjezdem do garáže. Z toho plyne ponaučení, že střecha musí být opravdu jednoduchá, sedlová, bez kolmých přístaveb. Dům se podařilo dobře zvládnout dispozičně i ve vztahu k jeho umístění na pozemku. Stavebník na území Šumavy nebo jiných výše položených míst musí se sněhem velmi počítat. V současné době stavebník fyzicky zvládá případné odklizení sněhu. Otázkou je v době stáří, nemoci apod. K dispozičnímu řešení neměl investor připomínek, neboť projekt byl v době zpracování pravidelně konzultován.