Soutice 6 BJ

soutice_05

Název stavby:             „Stavební úpravy staré pošty Soutice na 6 BJ“
Investor:                      Obec Soutice, okr. Benešov
                                      Zastoupený Alenou Exnerovou, starostkou obce
Autor návrhu stavby:  Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1998
Doba výstavby:           09/1999 – 12/2001
Cena stavby:               3,4 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 1,92 mil. Kč

Popis stavby:
Obec Soutice leží na 56.km dálnice D1. Za kostelem se nacházejí vedle sebe dva zajímavé objekty, v jednom sídlí obecní úřad, druhý nevyužívaný byl objektem bývalé pošty. Obec neměla pro objekt vhodné využití, proto přijala nabídku naší firmy na přestavbu na bytový dům za pomoci dotace z MMR. Po zpracování dokumentace stávajícího stavu byla zpracována studie na 6 BJ. Před opravou obec opravila střechu přeložením střešní krytiny, aby do objektu nezatékalo.

Pro využití podkroví pro vestavbu 2 BJ bylo nutné respektovat výškové řešení stávající konstrukce, tedy navrhnout co nejtenčí stropy, které byly provedeny z válcovaných nosníků a stropnic hurdis. Dále bylo nutné řešit sanaci vlhkého zdiva, protože objekt se nachází ve svahu s rozdílem cca2,5 m.

Projekt zachoval původní okenní otvory a vstupy do objektu. Osvětlení bytů v podkroví je řešeno sedlovými vikýři. Na každém podlaží jsou 2 BJ. Objekt je částečně podsklepen, kde jsou společné prostory a sklady k jednotlivým bytům. Vytápění BJ je řešeno plynovými kombinovanými kotli, které současně ohřívají vodu.

Objekt, který dlouho sloužil jako sklad obce, získal smysluplné využití, obec příjem z pronájmu bytů a z trvale přihlášených obyvatel.


 Fotogalerie projektu:

 

S-rank