Zbiroh – nástavby 20 BJ, čp. 390-399

zbiroh_2_08

Název stavby:            „Nástavby 5 bytových domů Zbiroh, 20 BJ čp. 390 – 399“
Investor:                     Město Zbiroh, Masarykovo nám 112, 338 08 Zbiroh
                                      Zastoupený starostou p. Adolfem Irmannem
Autor návrhu stavby: Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1999
Doba výstavby:          1999 – 12/2002
Cena stavby:              22,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 6,4 mil. Kč

Popis stavby:      
Město Zbiroh má na sídlišti ve vlastnictví třípodlažní tzv. staré vojenské bytovky s nízkou valbovou střechou, do které nebylo možné realizovat vestavbu 4.podlaží. Statickým posouzením bylo ověřena možnost nástavby dalšího podlaží. Pro financování bylo využito dotačního titulu MMR, kdy na 1 BJ byla dotace 320 tis. Kč. Nejprve se zkušebně realizoval 1 objekt a po úspěšném zvládnutí další roky vždy po 2 objektech. V nástavbách vznikly vždy 4 BJ na objekt, na každý vstup 2 BJ. Nástavba byla realizována z pórobetonových tvárnic, zastřešení ze sponkovaných vazníků ve valbovém a zčásti z mansardovém typu. Krytina navržena z profilovaných poplastovaných plechů v různých barvách vždy korespondujících s fasádou. Prodloužilo se schodiště a stoupačky ze 3.podlaží. Nově provedena ve schodišti přípojka elektro a vytápění ze suterénu objektu. Byla opravena a nově natřena fasáda.

Vzhledem k tomu, že nájemníci byli známi před zahájením stavby, bylo vnitřní vybavení bytů přizpůsobeno jejich požadavkům. Tak vznikly zajímavé dispozice i interiéry, které obohatily stávající fádnost řešení původních bytovek.


 Fotogalerie projektu:

 

S-rank