Chlumčany, nástavby 6 BJ na čp. 328 a 329

chlumcany_03

Název stavby:             „Nástavba bytového domu Chlumčany, 6 BJ čp. 328 – 329“
Investor:                      Obec Chlumčany, Družstevní 332, 334 42 Chlumča
                                       Zastoupený p. Antonínem Kozákem, starostou obce
Autor návrhu stavby: Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2002
Doba výstavby:           2003 – 2004
Cena stavby:               12,0 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 3,84 mil. Kč

DPS Radnice 21 BJ

dps_radnice_12

Název stavby:             „Rekonstrukce č.p. 242 Radnice na DPS, 21 BJ
Investor:                      Město Radnice, Nám.K.Šternberka 363, 338 28 Radnice
Zastoupený starostou p. Jaroslavem Krchovem
Autor návrhu stavby: Ing. Miroslav Jaroš, spolupráce Helena Švecová
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1999
Doba výstavby:           09/1999 – 12/2000
Cena stavby:                19,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 14,7 mil. Kč

S-rank