Chlumčany, nástavby 6 BJ na čp. 328 a 329

chlumcany_03

Název stavby:             „Nástavba bytového domu Chlumčany, 6 BJ čp. 328 – 329“
Investor:                      Obec Chlumčany, Družstevní 332, 334 42 Chlumča
                                       Zastoupený p. Antonínem Kozákem, starostou obce
Autor návrhu stavby: Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2002
Doba výstavby:           2003 – 2004
Cena stavby:               12,0 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 3,84 mil. Kč

Popis stavby:             
Obec Chlumčany má na sídlišti několik bytových objektů, všechny s plochou střechou, které byly stavěny postupně. Vybraný objekt k nástavbě 4. podlaží byl realizován bloky z Prefy Přeštice. Statickým posouzením bylo navrženo po ubourání atiky ztužení žb věncem, nástavba pórobetonovými tvarovkami a pod stropem svázání dalším žb věncem. Zastřešení navrženo sponkovanámi vazníky, v horní části do valby, na svislých stěnách do mansardy. Krytina navržena z vláknocementových šablon černé barvy. Pro financování bylo využito dotačního titulu MMR, kdy na 1 BJ byla dotace 320 tis. Kč. V nástavbě vzniklo 6 BJ na objekt, na každý vstup 3 BJ. Prodloužilo se schodiště a stoupačky ze 3.podlaží. Nově provedena ve schodišti přípojka elektro a plynu. Vytápění jednotlivých bytů navrženo plynovými kombinovanými kotli v etážovém provedení, neboť stávající byty jsou vytápěny plynovými topidly WAW pod okny. Byla opravena a nově natřena fasáda.

Vzhledem k tomu, že nájemníci byli známi před zahájením stavby, bylo vnitřní vybavení bytů přizpůsobeno jejich požadavkům. Tak vznikly zajímavé dispozice i interiéry, které obohatily stávající fádnost řešení původních bytovek. Nástavba včetně výměny oken a úpravy fasády a vhodného barevného nátěru ukázaly, jak lze zpříjemnit šedivé sídliště panelových domů. Po dokončení prvního objektu, investor uvažuje s řešením na dalších objektech.


 Fotogalerie projektu:

 

S-rank