DPS Radnice 21 BJ

dps_radnice_12

Název stavby:             „Rekonstrukce č.p. 242 Radnice na DPS, 21 BJ
Investor:                      Město Radnice, Nám.K.Šternberka 363, 338 28 Radnice
Zastoupený starostou p. Jaroslavem Krchovem
Autor návrhu stavby: Ing. Miroslav Jaroš, spolupráce Helena Švecová
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1999
Doba výstavby:           09/1999 – 12/2000
Cena stavby:                19,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 14,7 mil. Kč
Popis stavby:
Jedná se o rozlehlý řadový dům v centru dolní strany náměstí v Radnicích a jeho zanedbanou dvorní část se sýpkou a rozpadajícími se hospodářskými objekty. V objektu byly 2 obchody přístupné z náměstí a 5 BJ, vesměs se suchými záchody na pavlači. Autor projektu od r. 1992, kdy dokončil projekt na DPS ve Zbiroze, usiloval o vybudování domu s pečovatelskou službou právě v tomto areálu. Na konci roku 1998 byl investorem vyzván ke zpracování studie a žádosti o dotaci na MMR.

Studie a následný projekt obsahuje DPS s celkem 21 byty (6x 1+1, 15x garsoniéra), společenskou místnost s kuchyňkou, barem a zádveřím, výjezdové místo Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. V přízemí zůstaly zachovány oba obchody, které navíc dostaly vlastní sociální zařízení a jeden obchod byl rozšířen o 1 místnost původní BJ.

V hlavním objektu do náměstí byla provedena vestavba 6 BJ do 2.NP i do podkroví prostřednictvím vikýřů. Byla zachována otevřená pavlač orientovaná na jih. Od r. 1945 nevyužívaná sýpka se stala v krásně zaklenutém přízemí zázemím pro klubovou činnost spolků i obyvatel domu, ve 2. a 3. podlaží vzniklo po 2 garsoniérách. Dům je bezbariérový s výtahem. Na místě zbořených hospodářských budov ve dvoře se vystavělo nové křídlo, kde v 1.NP je Zdravotnická záchranná služba (ZZS), zázemí pečovatelek a sociální zařízení pro společenskou místnost. Ve 2.NP jsou 4 BJ přístupné z uzavřené pavlače, pokoj ZZS a plynová kotelna. Ve vnitrobloku je malá zahrádka, kde uprostřed je zasazen javor a kolem dokola jsou zpevněné plochy s možností posezení.

Přiložená fotodokumentace znázorňuje vždy stav před rekonstrukcí a po ní.

Investor získává zpět vložené vlastní finanční prostředky z nájmu bytů a prodejny. DPS byla slavnostně otevřena 20.1.2001 za účasti nově zvolených představitelů  Plzeňského kraje, který oficiálně začal fungovat od počáku roku. Jednalo se o 1.akci členů rady PK.

 

 

 


 Fotogalerie projektu:

 

S-rank