Rubriky
Aktuality

Obecní sál Přívětice před kolaudací

Rekonstrukce obecního sálu v Přívěticích je dokončena. Objekt se změnil k nepoznání. Byl rozšířen o nové prostory, přístavba šatny u jeviště, sklad pod jevištěm a přístavba prostorného hygienické zázemí. Objekt je bezbariérově přístupný s bezbariérovým WC. Podříznutí objektu odstranilo vlhkost ze stěn. Komplexní zateplení objektu a podlahové vytápění tepelným čerpadlem zajistí trvalou temperaci na 18 st., při minimálních nákladech. Vzduchotechnická jednotka s rekuperací na půdě bude zajišťovat kvalitní vnitřní zdravé prostředí.
Přejeme přívětickým, aby sál byl v plné pernamenci a jedna akce střídala druhou.
31.05.2019

Rubriky
Nezařazené

Zhodnocení výměny výbojkových svítidel VO za LED svítidla v obci Cheznovice

Obec Cheznovice v roce 2016, 2017 a 2018 realizovala po etapách výměnu svítidel VO. Provoz původních 80 výbojkových svítidel přišel obec na 93 tis. Kč za elektrickou energii a cca 30 tis. Kč stála roční údržba. Výměnou ve 3 etapách bylo instalováno celkem 105 ks svítidel při celkových nákladech 1,72 mil. Kč, přičemž 0,8 mil. Kč tvořily dotace z PK, vlastní náklady byly 0,92 mil. Kč. Současné roční náklady na elektrickou energii činí 31 tis. Kč, opravy budou po dobu životnosti, kterou výrobce garantuje 48 let (12 volebních období), téměř nulové. Roční úspory činí více než 90 tis. Kč ročně. Tím se potvrdily úspory 70% ve spotřebě el. energie, které jsme obci garantovali před instalací.
07.05.2019

Rubriky
Aktuality

Hasičská zbrojnice v Chrástu dokončena a předána


Rekonstrukce objektu Hasičské zbrojnice v Chrástu byla zhotovitelem stavby dne 7.12.2018 předána stavebníkovi – Obci Chrást. Stavba trvala necelých 14 měsíců a prošla kompletní rekonstrukcí od základů, částečného podsklepení včetně všech 3 nadzemních podlaží. Dobrovolní hasiči v Chrástu získají mimořádně kvalitní i architektonicky zdařilé zázemí pro svoji další činnost. Celkové náklady stavby byly cca 15 mil. Kč bez DPH, dotace z iROP byla necelých 11 mil. Kč. Budova je ve všech 3 podlažích řešena bezbariérově. Dne 20.12.2018 proběhne kolaudace stavby.
Prezentace v tisku:
https://www.qap.cz/object/nevidana-promena-v-chrastu-zacne-fungovat-nova-hasicska-zbrojnice-fotky-101107
14.12.2018

Rubriky
Aktuality

Park Nové Mitrovice s přemístěným pomníkem

Na základě našeho návrhu jsme realizovali rekonstrukci parku v Nových Mitrovicích. Park se rozkládá mezi kostelem a farou, které patří k význačným pamětihodnostem obce. Do parku byl přemístěn pomník obětem válek z nedaleké křižovatky.  Místo bylo vybráno velmi pečlivě a to ve východním cípu parku na prodloužené ose silnice vedoucí obcí od Plzně. Původní trasy pěších cest byly zachovány. Betonové obrubníky byly nahrazeny žulovými, cesty byly nově zpevněny štěrkem a uzavřeny tzv. prachem, čímž vznikl mlatový povrch. Vznikly žulou dlážděné zálivy pro nové lavičky, opravilo se okolí studny a kříže. Z parku zmizely jehličnany a živý plot z pámelníku. V parku se dále pokládal kabel nn a kabely pro nové veřejné osvětlení parku a pomníku. Dne 8.9.2018 bude ve 14 hodin přemístěný pomník slavnostně vysvěcen.

6.9.2018