Rubriky
Portfolio

Vybrané zakázky

firmy BRM s.r.o. Plzeň za období 2006 – 2011

Název zakázky Investor – stavebník Realizované činnosti *) Finanční objem Termín realizace
2006
Školní hřiště ZŠ Chlumčany Obec Chlumčany Projekt pro SP a PS, AD, TDI 4 mil. Kč 2006
DPS Šťáhlavice, 14 BJ Obec Šťáhlavy Projekt pro SP, VZ, AD 14 mil. Kč 2009 – 2011
Hotel Vysočany, Praha Soukromý investor Projekt pro SP 30 mil. Kč 2008 – 2009
ZŠ Chrást, rekonstrukce střechy a vestavba učeben – II.etapa Obec Chrást Projekt pro PS, VZ 7 mil. Kč 2006
ZŠ Nečín, přístavba tělocvičny Obec Nečín Projekt k ÚR 20 mil.Kč Dosud nerealizováno
ZŠ Chlumčany, rekonstrukce a zateplení stávajících objektů Obec Chlumčany Projekt pro SP 30 mil.Kč Dosud nerealizováno
2007
ZŠ Chrást,
rekonstrukce fasády a ÚT – III.etapa
Obec Chrást Projekt pro PS, VZ 7 mil.Kč 2007
ZŠ Kdyně –
zateplení fasády a výměna oken
Město Kdyně Projekt pro SP 18 mil.Kč Dosud nerealizováno
ZŠ Kdyně –
výstavba nového pavilónu
Město Kdyně Projekt pro SP, PS, AD, projekt interiéru 35 mil.Kč 2009 – 2010
Rekonstrukce náměstí v Mýtě Město Mýto Studie, projekt k ÚŘ 15 mil.Kč Dosud nerealizováno
Lávka pro pěší přes Berounku Obec Bohy Projekt k ÚR 8 mil.Kč Dosud nerealizováno
ZŠ Hostouň – víceúčelové hřiště Město Hostouň Projekt pro SP a PS 5 mil.Kč 2007
2008
Zdravotní středisko Radnice, rekonstrukce objektu Město Radnice Projekt pro SP, PS, AD 18 mil.Kč 2008 – 2010
Sportovní ubytovna Radnice, rekonstrukce objektu stodoly DM 2008 s.r.o. Příbram Projekt k ÚR, pro SP 20 mil Dosud nerealizováno
Rekonstrukce ZŠ Dýšina Obec Dýšina Projekt k ÚR, k SP, žádost do ROP NUTS II Jihozápad 60 mil. Kč Dosud nerealizováno
Záchrana kulturní památky – zámek Bystřice nad Úhlavou Intertour s.r.o., Kutná Hora Projekt pro SP 27 mil. Kč 2008
Rekonstrukce márnice v areálu kaple sv.Rosálie se hřbitovem, Radnice Město Radnice TDI 1,6 mil Kč 2008 – 2010
2009
Rekonstrukce MŠ Radnice Město Radnice ST, projekt k ÚR, pro SP, PS 14 mil.Kč 2009 – 2010
Stavební úpravy a zateplení bytových domů a nebytových prostor Hostouň Město Hostouň TDI 25 mil. Kč 2009 –
2010
Rekonstrukce centrálního autobusového nádraží Plzeň ČSAD autobusy Plzeň a.s. Projekt k SP, PS, TDI, 7 mil. Kč 2009 – 2010
Stavební úpravy a zateplení, výměna zdroje tepla, ZŠ a MŠ Mlečice Obec Mlečice Projekt k SP 12 mil. Kč Dosud nerealizováno
Záchrana kulturní památky – zámek Bystřice nad Úhlavou Intertour s.r.o., Kutná Hora TDI 27 mil. Kč 2009 – 2010
Rekonstrukce městského úřadu Mirošov Město Mirošov Projekt pro SP 15 mil. Kč Dosud nerealizováno
Rekonstrukce severní a západní fasády muzea v Radnicích Město Radnice TDI 1,6 mil Kč 2009
2010

Horoměřická 2328/3,Praha 6,Dejvice

Národní památkový ústav Praha TDI, 24 mil.Kč 2010-2011

Stavební úpravy a nástavba čp. 15,
7 BJ, Hartmanice

Město Hartmanice Projekt k SP 7 mil. Kč 2010

Kompostárna fy Becker Bohemia s.r.o. Kralovice, financováno z OPŽP

Becker Bohemia s.r.o., Plzeň Projekt k SP, PS, TDI, 18 mil. Kč 2011

Intenzifikace odpadového hospodářství fy Becker Bohemia s.r.o. ve firmě        KS Europe s.r.o. Plzeň

Becker Bohemia s.r.o., Plzeň Projekt a dodávka stavby 2,8 mil. Kč 2010 – 2011

Dům sociální péče, 8 BJ na faře, Hradešice

Obec
Hradešice
ST 10 mil. Kč Dosud nerealizováno

Rekonstrukce měšťanského domu na kavárnu, Radnice

Jan Irving,
Bílá Skála
Projekt k
SP, TDI
4 mil. Kč 2010 – 2011

Paleoenvironmentální popularizační centrum Radnice,
rekonstrukce bývalých stájí a sýpky na badatelské muzeum

Západočeské
muzeum Plzeňa město
Radnice
Projekt k ÚR 20 mil. Kč 2010

Rodinný dům Štěnovice

Manželé
Šlajsovi
Projekt k
ÚR a SP
4 mil. Kč 2010 – 2011

Pasivní rodinný dům Olešná

Manželé
Ferschmannovi
Projekt k
ÚR a SP
4,5 mil. Kč 2011 – 2012
2011
Rekonstrukce MŠ Radnice, financováno z ROP NUTS II JZ Město Radnice AD, změny projektu 18 mil.Kč 2010 – 2011
Společenskéna vzdělávací centrum Kdyně, žádost do ROP NUTS II JZ Město Kdyně Projekt pro SP 22 mil. Kč 2013 – 2014
Rekonstrukce obecního domu Bujesily, OÚ, prodejna, restaurace, 4 BJ, financováno z PRV SZIF Obec Bujesily ST, Projekt k SP 10 mil. Kč 2011 – dosud po etapách
Stavební úpravy bývalé školy pro víceúčelové využití, spol.sál, 3 BJ Obec
Borovany u Písku
ST, projekt k SP na 2 BJ 10 mil. Kč /3 mil. Kč 2 BJ 2011 – 2012
MŠ Mlečice,
stavební úpravy ZŠ na MŠ
Obec
Mlečice
Projekt k SP 1,5 mil. Kč 2011
Rodinný dům
Štěnovice
Soukromá osoba Projekt k ÚR a SP 4 mil. Kč 2011 – 2012
Muzeum včelařství a infocentrum, městský úřad, Nová Včelnice Město Nová Včelnice Projekt k ÚR a SP 50 mil.Kč Dosud nerealizováno
Zámek Žleby NPÚ, územní
pracoviště Střední Čechy, Praha
TDI 2011-2013

*) Vysvětlivky:

IZ – investiční záměr,
ST – studie
projekt k ÚR – projekt k územnímu rozhodnutí
projekt  k SP – projekt k stavebnímu povolení
projekt k PS – projekt k provedení stavby
AD – autorský dozor
TDI – technický dozor investora,
ZVA – závěrečné vyhodnocení akce
FP – finanční projekt
VZ – organizace veřejné zakázky

S-rank