Rubriky
Aktuality

Hasičská zbrojnice v Chrástu se dokončuje

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Chrástu finišuje. Většina stavebních prací je hotova, dokončují se venkovní úpravy, plechová krytina, zádveří a markýza. Právě její obklad a plechová krytina z předzvětralého titanzinku by měly podtrhnout konečný výraz budovy. Stavba byla zahájena v říjnu 2017, termín dokončení je listopad 2018. Jedná se o komplexní rekonstrukci objektu s vestavbou podkroví pro činnost Sboru dobrovolných hasičů Chrást a jejich zásahy při různých havárií. Objekt je řešen bezbariérově. S financováním obci pomohly Evropské fondy v programu iROP.

6.9.2018

S-rank