Rubriky
Aktuality

Park Nové Mitrovice s přemístěným pomníkem

Na základě našeho návrhu jsme realizovali rekonstrukci parku v Nových Mitrovicích. Park se rozkládá mezi kostelem a farou, které patří k význačným pamětihodnostem obce. Do parku byl přemístěn pomník obětem válek z nedaleké křižovatky.  Místo bylo vybráno velmi pečlivě a to ve východním cípu parku na prodloužené ose silnice vedoucí obcí od Plzně. Původní trasy pěších cest byly zachovány. Betonové obrubníky byly nahrazeny žulovými, cesty byly nově zpevněny štěrkem a uzavřeny tzv. prachem, čímž vznikl mlatový povrch. Vznikly žulou dlážděné zálivy pro nové lavičky, opravilo se okolí studny a kříže. Z parku zmizely jehličnany a živý plot z pámelníku. V parku se dále pokládal kabel nn a kabely pro nové veřejné osvětlení parku a pomníku. Dne 8.9.2018 bude ve 14 hodin přemístěný pomník slavnostně vysvěcen.

6.9.2018

S-rank