Rubriky
Aktuality

Park Nové Mitrovice s přemístěným pomníkem

Na základě našeho návrhu jsme realizovali rekonstrukci parku v Nových Mitrovicích. Park se rozkládá mezi kostelem a farou, které patří k význačným pamětihodnostem obce. Do parku byl přemístěn pomník obětem válek z nedaleké křižovatky.  Místo bylo vybráno velmi pečlivě a to ve východním cípu parku na prodloužené ose silnice vedoucí obcí od Plzně. Původní trasy pěších cest byly zachovány. Betonové obrubníky byly nahrazeny žulovými, cesty byly nově zpevněny štěrkem a uzavřeny tzv. prachem, čímž vznikl mlatový povrch. Vznikly žulou dlážděné zálivy pro nové lavičky, opravilo se okolí studny a kříže. Z parku zmizely jehličnany a živý plot z pámelníku. V parku se dále pokládal kabel nn a kabely pro nové veřejné osvětlení parku a pomníku. Dne 8.9.2018 bude ve 14 hodin přemístěný pomník slavnostně vysvěcen.

6.9.2018

Rubriky
Aktuality

Hasičská zbrojnice v Chrástu se dokončuje

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Chrástu finišuje. Většina stavebních prací je hotova, dokončují se venkovní úpravy, plechová krytina, zádveří a markýza. Právě její obklad a plechová krytina z předzvětralého titanzinku by měly podtrhnout konečný výraz budovy. Stavba byla zahájena v říjnu 2017, termín dokončení je listopad 2018. Jedná se o komplexní rekonstrukci objektu s vestavbou podkroví pro činnost Sboru dobrovolných hasičů Chrást a jejich zásahy při různých havárií. Objekt je řešen bezbariérově. S financováním obci pomohly Evropské fondy v programu iROP.

6.9.2018

Rubriky
Aktuality

Dům v kožichu nominován na cenu Stavba roku PK 2017

Obnovený památkový objekt Kdyně čp.89 zvaný „dům v kožichu“, jehož obnovu jsme projektovali, byl městem Kdyně přihlášen do soutěže Stavba roku Plzeňského 2017. Po posouzení odborné poroty byl objekt nominován na titul stavba roku v kategorii B. Rekonstrukce objektů. Nominace nás velmi potěšila. Pokud se Vám rekonstrukce líbí, můžete ji podpořit v hlasování veřejnosti svým hlasem zde:

Úvod


Hodnocení poroty:
Nominace je udělena za příkladnou a komplexní obnovu domu, který byl původně odsouzen k demolici. Objekt je ukázkou bydlení v minulých dobách. V jeho centru zůstala rehabilitovaná velká černá kuchyně, kolem které jsou uspořádány pečlivě rekonstruované obytné místnosti Chvályhodná je snaha o použití převážně původních materiálů a technologií, čímž se povedlo udržet charakter stavby včetně historických detailů. Dům působí ve svém provedení velmi autenticky a zachovává stopu historie pro další generace.

Virtuální prohlídka objektu:

Rubriky
Aktuality

Školní jídelna v Dýšiné otevřena

Od 3.1.2018 se děti ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina stravují v nové školní jídelně. Další z řady našich projektů v areálu ZŠ a MŠ v Dýšiné je v provozu. Po víceúčelovém hřišti, sanaci zdiva v krčku, rekonstrukci hygienického zařízení v hlavní budově, je to nyní i školní jídelna s kuchyní. Novostavba jídelny nahradila zbouraný objekt. Objekt se zvětšil nepatrně, zvýšila se jeho kapacita o 100 jídel na 350, v suterénu se obnovila komfortní moštárna, nově vznikla strojovna vzduchotechniky a zvětšil se sklad. Prostor mezi jídelnou, krčkem a školou se nově vydláždil a odvodnil. Spojovací krček mezi jídelnou a školou je řešen bezbariérově. Tak objekt ZŠ je dnes již zčásti bezbariérový, ve svém přízemí včetně WC a ve stravovací části. Zcela nová je technologie kuchyně, tzv. gastro zařízení, které odpovídá současným požadavků na kvalitní stravovací služby a potřeby personálu, se kterými bylo vybavení konzultováno. Architektonicky jsme objekt přizpůsobili stávajícím tvarům i barevnému řešení stávajících opravených objektů. Interiér byl sladěn s návrhem hygienického zařízení rekonstruovaného v roce 2016.
Pro více informací z otevření objektu:
https://www.obecdysina.cz/titulni-stranka/fotogalerie/fotogalerie/2018/
https://www.qap.cz/object/jako-v-grandhotelu-skola-v-dysine-ma-novou-kuchyn-i-jidelnu-za-miliony-fotky-94215

S-rank