Roubená studna jako součást zastávky

OLYMPUS DIGITAL CAMERA       Obec Hromnice nás v roce 2012 oslovila s návrhem úpravy prostranství před prodejnou COOP, pod níž se ve svahu nacházela historická roubená studna. Byla překryta betonovými panely a obetonována. Padaly různé návrhy na úpravu, dokonce i takové, kdy studnu zasypeme. Nakonec jsme zpracovali variantní návrhy na vhodné začlenění studny do nové autobusové zastávky. Kamenné roubení studny se stylově opravilo, za studnou bylo nutné vytvořit jednoduchou opěrnou stěnu vzhledem k parkování vozidel u prodejny nad zastávkou. Oproti našemu návrhu se zjednodušilo kování na studni pro zamezení pádu do studny. Pod kováním je osazeno sklo a studna se nasvítila LED osvětlením. Nakonec obec zajistila zastřešení zastávky, nikoliv již dle našeho návrhu.
Tak byla zachráněna historická studna v části zvané Žichlice, která kdysi dávno dávala lidem v okolí vodu. Prostranství kolem bylo upraveno.

Oceněná kavárna La Boema se rozšířila

PC300030aPorotou soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2012 oceněná stavba Restaurace a kavárna La Boema v Radnicích byla v roce 2015 rozšířena o další zajímavé prostory a to salónek se zimní zahradou přistavěnou ke stávajícímu objektu ve dvorním traktu. Původní skladové prostory byly projektem na počátku roku 2015 přeměněny na nové využití. Tak vznikl oddělený prostor pro zcela soukromé akce. Možným otevřením zimní zahrady v létě zde naopak vzniká propojení s venkovním prostorem dvora, kde se plánuje další venkovní sezení, které bude určitě zajímavé např. pro cyklisty, kteří zde budou moci bezpečně odložit kola, která mohou mít stále na očích.
Oko návštěvníka určitě spočine na zajímavém původním artefaktu, kterým je točité litinové schodiště do podkroví, které zde bez úhony přečkalo mnoho desetiletí. Schodiště bylo odborně rozebráno a v dílně restaurováno, po provedení stavebních úprav bylo zpět s novým nátěrem osazeno. Vedle schodiště jsou na stěnu osazeny pravděpodobně krámské okenice nalezené v půdním prostoru. Odborně byly restaurovány a zavěšeny na stěnu, aby dokládaly umění naši starých truhlářů.
Další informace a fotodokumentaci naleznete v rubrice Reference/Ubytování, stravování nebo přímo na:
http://www.brm-projekty.cz/portfolio/kavarna-la-boema-rozsirena-salonek-se-zimni-zahradou/

Kompletní rekonstrukce interiéru MŠ Hostouň

P9300022WPůvodní výzva starosty města na jaře 2015 k zjištění příčin praskání dlažeb v chodbě objektu MŠ Hostouň se změnila v projekt kompletní rekonstrukce vnitřních prostor montované přístavby z roku 1975 včetně návrhu interiéru. Obklad původních panelů s azbestocementovými deskami, po vybourání podlah zjištěná přítomnost dřevomorky v dřevěných konstrukcí, dala všem účastníkům zabrat. Společným úsilím všech zúčastněných odborníků byl šibeniční termín letních prázdnin prodloužen pouze o měsíc. Výsledek naší práce – projet stavebních úprav včetně projektu interiéru si při slavnostním otevření přišlo prohlédnout mnoho obyvatel města se svými ratolestmi. Z partnerského města Waldthurnu přijel starosta s místostarostou a ředitelka školky s jednou učitelkou.  Škoda, že z pozvaných našich hostů nepřijel ani jediný. Přesto přítomné vedení města v čele s p.starostou bylo dojato nadšením přítomných včetně hostů z Německa. O akci informoval obsáhle i Domažlický deník. Článek obsahuje i mnoho fotografií, které si můžete prohlédnout. Na našem obrázku je vidět speciální umývadlová sestava, která se vidí málokde.

http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/hostounske-materince-uz-nehrozi-uzavreni-20151005.html

 

 

Otevření společenského centra v Kdyni neušlo pozornosti médií

ftg-dras3_galerie-980Dne 26.6.2014 město Kdyně uspořádalo slavnostní otevření Vzdělávacího a společenského centra v Kdyni, které bylo zřízeno v historickém objektu rodiny Augsteinů, později nazývaného Draslovka. Dům uvozuje roh náměstí ve směru výjezdu na Domažlice. Chceme tímto poděkovat městu Kdyni, které si nás vybralo jako projektanty stavby a současně nám dalo nezbytný prostor i při výkonu autorského dozoru stavby, kdy kolegyně Helena Švecová mohla návrhy interiéru dotáhnout do zdárného konce.
Níže uvedený odkaz na článek v Domažlickém deníku včetně fotogalerie.

http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/ve-kdyni-bylo-otevreno-nove-spolecenske-centrum-20140627.html

 
Na snímku záběr ze slavnostního přestřižení pásky.