ZŠ Chotěšov – rekonstrukce

Detail vstupu_2

Název stavby:             ZŠ Chotěšov – rekonstrukce
Investor:                     Obec Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
Zastoupený p. Jaroslavou Mathesovou a Mgr. Čeňkem Smetanou, starosty obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2004
Doba výstavby:          2003 – 2004
Cena stavby:              23 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace z MF ČR 15+5 mil. Kč

S-rank