Cheznovice (okr. RO) 28 LED svítidel VO, 2.etapa

Místo realizace: Obec Cheznovice
Počet lamp: 28
Typ lamp: sLamp 1/55, 26 W, 160 lm/W
Rok realizace: 2017
Celkové náklady: 466.797,- Kč
Dotace: 200.000,- Kč (PSOV PK 2017)

Obec Cheznovice pokračovala v obnově veřejného osvětlení opět za pomoci dotace z Plzeňského kraje. Tentokrát byla vyměněna nebo doplněna svítidla v ulicích východní části obce, celkem bylo instalováno 28 ks svítidel výměnou za výbojková na betonových sloupech ČEZ nebo na vlastních ocelových sloupech. Obec Cheznovice instalovala svítidla s životností téměř 200 tis. hodin, což ji zbavuje starostí o VO na 40 let dopředu.  Úspora elektrické energie činí 70%.

Kaznějov (okr. PS) 13 LED svítidel VO, ul. Úzká

Místo realizace:   Město Kaznějov, ul. Úzká
Počet lamp:         13
Typ lamp:             sLamp 1/55, 26 W, 160 lm/W
Rok realizace:      2016

Ke konci roku 2016 jsme byli osloveni firmou provádějící údržbu veřejného osvětlení v městě Kaznějově k návrhu osvětlení ulice Úzké, kde cca 1 polovina nebyla osvětlena vůbec a ve 2.polovině se jednalo o výměnu strarých lamp s výbojkami. Na základě návrhu jsme dodali celkem 13 ks nových nejúspornějších LED lamp na našem trhu, tentokrát už se svítivostí 160 lm/W. Uvedenou účinnost jiné lampy na našem trhu zatím nedosahují. Životnost námi dodávaných lamp byla prodloužena ze 70 tis. hodin až na 193 tis. hodin, což při průměrném denním svícení VO 11 hodin po dobu 365 dní činí neuvěřitelných 48 let. Je pravdou, že ještě na mnoha místech vyměňujeme lampy obdobného stáří.

Cheznovice (okr. RO) 36 LED svítidel VO, 1.etapa

Místo realizace: Obec Cheznovice
Počet lamp:         36
Typ lamp:             sLamp 1/55, 26 W, 140 lm/W
Rok realizace:      2016
Celkové náklady: 607.602,- Kč
Dotace:                  200.000,- Kč (PSOV PK 2016)

Zastupitelé obce Cheznovice se inspirovali v sousedních Tění, kde na jaře 2016 bylo dokončeno nové veřejné osvětlení (VO). Proto žádost o dotaci na Plzeňský kraj v rámci Programu a stabilizace a obnovy venkova pro rok 2016 směřovala na obnovu VO. Poskytnutá dotace ve výši 200 tis. Kč tvořila polovinu částky požadované. Přesto zastupitelé odsouhlasili nové osvětlení podél krajských silnic.

Oproti sousedním Těním mají světla vyšší svítivost a i delší životnost, protože vývoj technologií LED jde mílovými kroky kupředu. I v Cheznovicích jsou nainstalovány lampy českého výrobce, jak na betonových sloupech ČEZ, tak i na vlastních ocelových sloupech, celkem 36 ks.

Výrobce světel garantuje, že po dobu více než 30 let se nebudeme muset o lampy téměř starat, tedy bez oprav a hlavně s úsporou více než 70% elektrické energie oproti původním 70W výbojkám. Průtahy silnic s chodníky jsou skutečně souvisle nasvíceny, což přispěje k větší bezpečnosti. Spokojenost zastupitelů s dobrým ekonomickým rozhodnutím potvrzují čísla. Pokud by se počítala pouze prostá výměna lamp, pak návratnost vložených financí v úsporách za energii a opravy je 6 roků bez dotace, s dotací to je 2,7 roku. Vzhledem ke stavu VO bylo nutné provést další investice (nové vedení, nové sloupy apod.). Jenom výměnou světel dojde k roční úspoře 10 MWh. Obec má v plánu pokračovat v obnově VO i na místních komunikací.

Obec Těně (okr. RO) 53 LED svítidel VO

Místo realizace:  Obec Těně
Počet lamp:         53
Typ lamp:             sLamp 1/55, 26 W, 125 a 140 lm/W
Rok realizace:     2015 a 2016
Celkové náklady: 750.087,- Kč
Dotace:                  250.000,- Kč (PSOV PK 2015)

V roce 2015 jsme byli osloveni vedením obce Těne k podání nabídky na řešení osvětlení obce Těně a části Smolárna.  Situaci veřejného osvětlení jsme si zmapovali a navrhli osvětlení tak, aby co nejvíce odpovídalo současným požadavkům na veřejné osvětlení. Z oslovených uchazečů jsme předložili nejlepší technické řešení s nejnižší cenou. Tím se samozřejmě počet světel navýšil. Akce byla realizována ve 2.etapách, neprve jsme v souladu s dotací osadili 40 lamp a ve 2.etapě pak dalších 13 lamp. Vzhledem k technickému stavu a stáří některých sloupů, výložníků a kabelů, jsme museli provést jejich výměnu. Vše bylo pečlivě konzultováno s vedením obce, takže zástupci obce byli o celém průběhu a stavu veřejného osvětlení dobře informováni. Většina svítidel byla osazena na betonové sloupy ČEZ, s kterým je uzavřena smlouva o bezplatném pronájmu. Jednalo se o výměnu 30 ks sodíkových výbojek 70W. Vzhledem k technickému stavu byl vyměněn i elektroměrový rozvaděč VO. Obec má min. na 4 volební období po starostech s údržbou. Spotřeba elektrické energie 30 ks výbojek byla 2,7 kWh, spotřeba 53 ks LED lamp je 1,4 kWh. Roční úspora při skoro zdvojnásobení počtu lamp činí 5.200 kWh.

O realizované akci informoval i Rokycanský Deník na tomto odkazu:

https://rokycansky.denik.cz/z-regionu/tene-voli-revolucni-reseni-20160718.html

S-rank