Rekonstrukce RD Radnice

Pohled z ulice po oprave 2
Název stavby:          „Rekonstrukce RD čp. 175 na st. p.č. 116, k.ú. Radnice“
Investor:                    soukromá osoba
Autor návrhu stavby:  Miroslav Jaroš
Projekt stavby:          BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1997
Doba rekonstrukce:   05/1996 – 11/1999
Zhotovitel stavby:       BRM s.r.o. Plzeň
Cena stavby:             neuvedena