ZŠ Chrást – rekonstrukce

skola_chrast_ns

Název stavby:             ZŠ Chrást –rekonstrukce ve 3 etapách
Investor:                     Obec Chrást, tř. Čs.odboje 133, 330 03 Chrást
Zastoupený p. ing.Janem Mastným a Ladislavem Bohuslavem, starosty obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:          BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2006
Doba výstavby:          2005, 2006, 2007
Cena stavby:              22 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace z MF ČR 3×5 mil. Kč

Popis stavby:
Obec Chrást potřebovala vyřešit rekonstrukci objektu ZŠ. Vzhledem k celkovým nákladům více než 20 mil. Kč to však nemohla řešit z rozpočtu obce. Naše kancelář obdržela zpracovanou studii a navrhla stavbu rozdělit na 3 samostatné provozuschopné etapy. V letech 2005 – 2007 bylo každoročně žádáno MF ČR o příspěvek ve výši 5 mil. Kč. Tak mohly být realizovány etapy, každá v objemu přes 7 mil. Kč, což obec mohla bez problémů vždy dofinancovat. Všechny etapy vždy musely být realizovány během letních prázdnin, což vedlo všechny aktéry investice k mimořádné přípravě všech etap.

První etapa řešila rekonstrukci 1.NP, tj kuchyně, jídelny, plynové kotelny a sanaci vlhkého zdiva. Druhá etapa řešila rekonstrukci střešního pláště, vstup do podkroví, kde vznikly dvě velké specializované učebny osvětlené pouze střešními okny. Podmínkou vestavby učeben bylo provedení nových podlah a ocelového únikového schodiště přes vnitřní atrium. Třetí, poslední etapa pak řešila výměnu oken, zateplení fasády a výměnu rozvodů a radiátorů ústředního vytápění.

Při obnově fasády jsme čerpali z historických fotografií původní fasády z roku 1906. Navrhli jsme provést zateplení fasádním polystyrénem v tl.100 mm nalepeným na břízolitové fasádě ze 70-tých let 20.st. Následně se nalepovali speciálně vyrobené prvky, které jsme navrhovali individuálně s cílem připomenout co nejvíce původní vzhled, byť nejsou obnoveny všechny prvky, což ani nebylo cílem. Současně jsme navrhli tvarové řešení nových dřevěných vstupních dveří, které musí svoji krásou vyzívat ke vstupu do budovy školy.

S-rank