Zámecká brána Liblín

Název stavby: Liblín, areál zámku-oprava jižní zděné brány do parku
Investor: Městys Liblín
Zastoupený: pí. Ester Lalákovou, DiS., starostkou městyse
Projekt: BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2015
Autor návrhu: Miroslav Jaroš, Pavel Pecháček
Realizace: 2016
Cena stavby: 210 tis. Kč (celkové náklady stavby),
Dotace: 147 tis. Kč – MMR ČR

Jižní zděná brána je nedílnou součástí nemovité kulturní památky areálu zámku č.p. 1 v Liblíně. Jedná se o hodnotnou bránu v modernistickém tvarosloví patrně z meziválečného období, která leží na spojnici parku s přilehlou krajinářsky významnou alejí vedoucí směrem k Hornímu Liblínu. Předmětná jižní brána pochází patrně z 1. třetiny 20. století a je postavena v modernistickém stylu. Tvoří jí dvojice hranolových pilířů členěných jemnou pásovou rustikou, s rovným nadpražím nad obdélným vjezdem. Nad ním je pás drobných vpadlých zrcadel se zkosenými rohy. Rovné nadpraží korunuje malý trojúhelníkový štítek uprostřed a po stranách dvě otevřené odstupňované hranolovité věžičky s otevřenými lucernami. Věže jsou zakončeny polygonálními hranoly s jehlanovitým ukončením. Vrata se nedochovala.

S-rank