Rekonstrukce RD Senec – Zruč

Název stavby:       Přístavba a stavební úpravy RD čp.108 v k.ú. Senec u Plzně
Investor:               Soukromá osoba
Projekt stavby:      BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2011
Autor návrhu:        Helena Švecová, spolupráce Miroslav Jaroš
Zhotovitel stavby:  Mene Industry s.r.o. Plzeň, Bretschneider, st. společnost, Plzeň
Doba výstavby:     2011 – 2013
Cena stavby:        neuvedeno

Úvod:
Na základě našich referencí, zejména fotografií naší referenční stavby Rekonstrukce RD Radnice, se majitel starého rodinného domu po rodičích rozhodl pro naši projekční kancelář. Před odchodem do důchodu z paneláku si chtěl vytvořit bydlení, o kterém snil po dobu dlouholetého podnikání. Pohodové bydlení na penzi, ale také vrátit domu prvorepublikovou krásu poznamenanou výměnou oken a dožitými konstrukcemi, zejména povrchovými (okna, fasáda, střecha).

Dispoziční úpravy:
RD je podsklepen malým sklípkem, obsahoval 2 místnosti v 1.NP a jednu v podkroví včetně půdy. Venku byl záchod, koupelna chyběla úplně. Přístavbou do zahrady vznikl nový vstup, chybějící hygienické zázemí a ložnice. V podkroví se rozšířil půdní prostor nad přístavbou.

Stavební úpravy:
Objekt je vyzděn z plných cihel a škvárobetonových tvárnic, strop je polospalný dřevěný trámový, krytina z pálených tašek.

Přístavba navržena z keramických tvárnic, strop z plechobetonu (beton do trapézových plechů) na I-profilech. Vzhledem k vlhkosti byl objekt celý podříznut a do spáry vložena fólie hydroizolace. Spára byla zainjektována.

Technické vybavení:
Vytápění navrženo po zateplení plynovým kondenzačním kozlem včetně ohřevu vody do zásobníku. Objekt vyžaduje provedení přeložky elektropřípojky a přívod plynovodního potrubí z pilířku v oplocení. Ostatní přípojky jsou provedeny nedávno nové (vodovod a splašková kanalizace). Mezi sprchovým koutem a WC pod stropem osazen rám s pevným zasklením. V obývacím pokoji budou osazena krbová kamna s odkouřením do komína. Technická místnost na přání paní domu byla vybavena výlevkou na zdi. Ze zádveří do chodby jsou vzhledem k omezenému prostoru posuvné dveře do pouzdra. Do stropu chodby uprostřed objektu je osazen světlovod DN350 mm.

Interiér:
Provedeny nové nášlapné vrstvy podlahy včetně tepelné izolace pod betonovou mazaninou, nové omítky a SDK podhledy. Osazena nová atypická kuchyňská linka dle návrhu investora. Parapet oken proveden z přírodního kamene dostatečně širokého pro umístění květin.

Návrh fasády a krytiny:
Trojdílná okna nahrazena sdruženými převýšenými okny ve fasádě do ulice jsou dřevěná EURO. V provedení EURO jsou i vchodové dveře. Okna přístavby jsou plastová v podobném odstínu jako okna dřevěná. Krytina pálená taška STODO 12 s měděnou engobou. Stavba je zateplena tepelnou izolací tl.100 mmv celé ploše dle původního členění. Fasáda navržena jako trojbarevná – světlé prvky (římsa), středně tmavá plocha fasády a tmavý sokl. Zateplení provedeno kamennou vatou.