Rekonstrukce RD Radnice

Pohled z ulice po oprave 2
Název stavby:          „Rekonstrukce RD čp. 175 na st. p.č. 116, k.ú. Radnice“
Investor:                    soukromá osoba
Autor návrhu stavby:  Miroslav Jaroš
Projekt stavby:          BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1997
Doba rekonstrukce:   05/1996 – 11/1999
Zhotovitel stavby:       BRM s.r.o. Plzeň
Cena stavby:             neuvedena

 Popis stavby:             
Investor řešil vlastní bydlení zakoupení zanedbaného starého domu před nutnou opravou za přijatelnou cenu. Dům byl připojen na potřebné sítě, plynofikace města se projektovala. Ve dvoře se nacházel polorozbořený chlév, přístavky na chov domácích zvířat a prádelna. Dříve v domě pobýval místní povozník, který měl jako pohon vozu koně ve chlévě a seno na krmení ukládal na půdu RD z průjezdu. V něm zůstala zaklenutá spížní nika a na obou koncích niky pro umístění loučí při svícení, když ještě nebyl dům elektrifikován. Jedna z nik je zachována, kamenné zdivo vyspárováno.

Po přestavbě z domu zůstaly obvodové stěny a vnitřní příčné stěny. Materiál stěn je kombinovaný, cihelný a kamenný. Dřevěné povalové stropy a krov byly poničeny dřevokaznými houbami a hmyzem, proto musely být odstraněny. Dům je ve dvorním traktu o cca 1,5 m širší než v ulici, tzn. že žádná místnost nemá pravé úhly.

Ve fasádě do ulice byly obnoveny původní otvory pro převýšená okna, stejně tak byl obnoven z větší části zazděný otvor průjezdu ze dvora. Výplně otvorů tvoří dřevěná bíle natřená EURO okna a do zaklenutých otvorů vrat byla vyrobena a osazena stylová masivní vrata, na dvůr z lepeného smrku mořeného do dubu a do ulice masivní vrata dubová. Stěny přízemí byly v úrovni překladů oken ztuženy žb věncem, podkroví je vyzděno z pórobetonových tvárnic. Stropy byly provedeny klasické dřevěné trámové se záklopem a sádrokartonovým podhledem. Fasáda je zateplena v 1.NP kamennou vatou v tl. 60 mm, ve 2.NP tl. 40 mm.

Ačkoliv dům zvenku působí jako malý, z vnitřní strany je dům nezvykle prostorný, což umožňují vytvořené mansardové vikýře  na obě strany. V centru objektu je prostorná hala, do které se vstupuje z obytného průjezdu. Z haly je přístup do všech místností a na jejím konci je točité dubové schodiště do podkroví.

Objekt byl opravován postupně rodinou investora. Ve dvoře byly zbourány všechny stavby a přístřešky. Na základech chléva vznikla kolna pro sklad zahradního nářadí, potřeb a dílny. Součástí kolny je krytá pergola. Většina dvora je zatravněna. Materiál obrubníků je ze žulových kostek na sucho nebo do betonu. Kostky v betonu jsou vyspárovány. Kolem objektu z venku i zevnitř byl proveden odkop zeminy a ta byla nahrazena drceným kamenivem do hl. cca 600 mm. Žulové obrubníky oddělují zásyp valouny při soklu objektu, který je proveden z kvalitní sanační omítky Bayosan a je natřen silikátovým nátěrem.