Radnice, barokní dům čp.233

Název stavby:             „Rekonstrukce barokního domu čp. 233 Radnice“
Investor:                     soukromá osoba
Autor návrhu stavby:  Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň
Doba výstavby:          2010 – 2011
Cena stavby:               neuvedena

Popis stavby:
Po posledním velkém požáru města Radnic v roce 1849 zůstaly na náměstí zachovány jediné dva domy, čp.233 a sousední čp. 232 (dnes restaurace Trucovna). V roce 1958 byly oba domy zapsány do seznamu nemovitých kulturních památek.

Dnes je barokní dům čp. 233 na začátku Pražské ulice vybíhající z náměstí. Po rekonstrukci střechy v roce 2010 byla v roce 2011 provedena obnova fasády včetně výplní otvorů. Realizace byla provedena dle našeho projektu s drobnými korekcemi pracovníky Národního památkového ústavu v Plzni a Městského úřadu v Rokycanech. Vzhledem k postupně zvyšující se niveletě chodníku i vozovky bylo nutné řešit výškový rozdíl ve vstupu do objektu, kde podlahy zůstaly na původní výšce. Navrhli jsme provést „opření“ chodníku ve vstupu o žulový práh tvořící zároveň schod do obou provozoven. Tento práh je mírně vyvýšen nad chodník a tím zamezuje vtékání vody do dveří.

Původní průjezd do dvora byl v minulosti zazděn. Dnes je v přední části průjezdu vytvořena provozovna služeb. Opticky je průjezd vyznačen osazením krámských dveřnic v líci fasády. Tvar dveřnic byl navržen dle vzorů v Radnicích v minulosti užívaných. Vodorovný překlad otvoru z poslední přestavby byl ponechán a tak vnitřní dvoukřídlé dveře již nejsou do oblouku. Max. prosklení dveří zajišťuje denní osvětlení a působí současně jako výkladec provozovny. Mezi dveřnicemi a dveřmi je podlaha řešena vyspádovaným dubovým prknem, který je od žulového prahu odsazen o 2-3 cm, kde je drobný štěrk, do kterého se může vsakovat dešťová voda. Výrobu krámských dveřnic  provedl p. Richard Aubrect ze Křiš. Repasi a obnovu jednoduchých oken ven a dovnitř otvíravých provedl p. Michal Pešek z Chomle.

Takto obnovený dům je skutečným klenotem řekněme ještě náměstí. Město Radnice tak má další kvalitně obnovenou barokní nemovitou kulturní památku. Finančně se na obnově objektu podílel i stát zastoupený Plzeňským krajem.

S-rank