Masarykova ZŠ Kdyně – pavilón 2

Vstup do školy

 

 

 

 

 

Název stavby:            „Masarykova ZŠ Kdyně – pavilon 2“
Investor:                    Město Kdyně, Náměstí čp.1, 345 01 Kdyně
Zastoupený               p. Janem Löfelmannem, starostou města
Autor návrhu stavby:  Bc. Filip Kastl, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:          BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2008
Doba výstavby:         06/2009 – 08/2010
Cena stavby:            34 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace z MF ČR 14 mil. Kč

Kavárna La Boema Radnice

Celni pohled_1Název stavby:             „Stavební úpravy čp.64 Radnice na kavárnu a restauraci“
Investor:                      Jan Irving, Bílá Skála 4, 338 08 Zbiroh
Autor návrhu stavby:   Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2010
Doba výstavby:            09/2010 – 04/2012
Cena stavby:                neuvedeno

Vestavba 3 BJ Radnice čp.132

Fasada z namesti po oprave
Název stavby:             „Vestavba 3 bytových jednotek v č.p. 132 na st. p. č. 81, k.ú. Radnice“
Investor:                     Město Radnice, Nám.K.Šternberka 363, 338 28 Radnice
Zastoupený starosty pp. Josefem Melichem a RNDr. Josefem Paškem
Autor návrhu stavby: Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:           BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň
Doba výstavby:          09/2006 – 07/2007
Cena stavby:               5,805 mil. Kč (celkové náklady stavby)

DPS Bohy, 16 BJ

DPS Bohy celkový pohled

Název stavby:              „DPS Bohy, 16 BJ, okr. Plzeň – sever“
Investor:                       Obec Bohy, 331 41 Kralovice
                                        Zastoupený p. Ing. Antonínem Levým, starostou obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:             BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2001 – 2002
Doba výstavby:            02/2003 – 07/2006
Cena stavby:                 16 mil. Kč (celk. náklady stavby),
                                       dotace MMR 13,2 mil. Kč, dotace SFŽP na TČ 0,8 mil. Kč

S-rank