Soutice 6 BJ

soutice_05

Název stavby:             „Stavební úpravy staré pošty Soutice na 6 BJ“
Investor:                      Obec Soutice, okr. Benešov
                                      Zastoupený Alenou Exnerovou, starostkou obce
Autor návrhu stavby:  Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1998
Doba výstavby:           09/1999 – 12/2001
Cena stavby:               3,4 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 1,92 mil. Kč

Zbiroh – nástavby 20 BJ, čp. 390-399

zbiroh_2_08

Název stavby:            „Nástavby 5 bytových domů Zbiroh, 20 BJ čp. 390 – 399“
Investor:                     Město Zbiroh, Masarykovo nám 112, 338 08 Zbiroh
                                      Zastoupený starostou p. Adolfem Irmannem
Autor návrhu stavby: Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1999
Doba výstavby:          1999 – 12/2002
Cena stavby:              22,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 6,4 mil. Kč

Chlumčany, nástavby 6 BJ na čp. 328 a 329

chlumcany_03

Název stavby:             „Nástavba bytového domu Chlumčany, 6 BJ čp. 328 – 329“
Investor:                      Obec Chlumčany, Družstevní 332, 334 42 Chlumča
                                       Zastoupený p. Antonínem Kozákem, starostou obce
Autor návrhu stavby: Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2002
Doba výstavby:           2003 – 2004
Cena stavby:               12,0 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 3,84 mil. Kč

DPS Radnice 21 BJ

dps_radnice_12

Název stavby:             „Rekonstrukce č.p. 242 Radnice na DPS, 21 BJ
Investor:                      Město Radnice, Nám.K.Šternberka 363, 338 28 Radnice
Zastoupený starostou p. Jaroslavem Krchovem
Autor návrhu stavby: Ing. Miroslav Jaroš, spolupráce Helena Švecová
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1999
Doba výstavby:           09/1999 – 12/2000
Cena stavby:                19,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 14,7 mil. Kč

S-rank