ZŠ Chotěšov – rekonstrukce

Detail vstupu_2

Název stavby:             ZŠ Chotěšov – rekonstrukce
Investor:                     Obec Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
Zastoupený p. Jaroslavou Mathesovou a Mgr. Čeňkem Smetanou, starosty obce
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2004
Doba výstavby:          2003 – 2004
Cena stavby:              23 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace z MF ČR 15+5 mil. Kč

DPS Tmáň, 36 BJ

dps_tman_01

Název stavby:              „Novostavba 36 BJ DPS Tmaň
Investor:                       Obec Tmaň, Sídliště 50, 267 21 Tmaň
                                        Zastoupený starostou p. Antonínem Plátěnkou
Autor návrhu stavby:  Helena Švecová, Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2002
Doba výstavby:           09/2003 – 09/2004
Cena stavby:                27,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 25,2 mil. Kč

Zbiroh nástavby 12 BJ, čp. 495-498

zbiroh_1_04

Název stavby:            „Nástavby 2 bytových domů Zbiroh, 12 BJ čp. 495 – 498“
Investor:                     Město Zbiroh, Masarykovo nám 112, 338 08 Zbiroh
Zastoupený starostou p. Jiřím Pražským
Autor návrhu stavby: Helena Švecová,
Technický dozor:        Ing. Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 1999
Doba výstavby:          2003 – 2004
Cena stavby:              12,0 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 3,84 mil. Kč

DPS Spálené Poříčí, 34 BJ

dps_spalene_porici_01
Název stavby:              „Novostavba 34 BJ DPS Spálené Poříčí“
Investor:                       Město Spálené Poříčí, Nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
                                        Zastoupený starostou p. ing. Pavlem Čížkem
Autor návrhu stavby:  Ing. Zdeněk Calta
Prováděcí projekt:       Helena Švecová, Miroslav Jaroš
Projekt stavby:            BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2000
Doba výstavby:           09/2001 – 09/2002
Cena stavby:                24,5 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace MMR 23,8 mil. Kč

S-rank